Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
Мақсат 9. Индустриализация, инновациялар мен инфрақұрылым
Мақсат 9. Берік инфрақұрылым құру, ауқымды және тұрақты индустриализация мен инновацияларға жәрдемдесу
9.1 Экономикалық дамуды және адамдардың әл-ауқатын қолдау мақсатында барлығына бірдей қымбат емес және тең құқылы қолжетімділікті қамтамасыз етуге айрықша назар аудара отырып, өңірлік және трансшекаралық инфрақұрылыммен бірге сапалы, сенімді, орнықты әрі берік инфрақұрылымды дамыту
9.1.1 Бүкіл маусымдық жолдан 2 км шегінде тұратын ауыл халқының үлесі
9.1.2 Көлік түрлері бойынша бөліністегі жолаушылар және жүк тасымалының көлемі
9.2 Жалпыны қамтитын және орнықты индустрияландыруға жәрдемдесу және 2030 жылға қарай өнеркәсіптегі жұмыспен қамту деңгейін және ұлттық талаптарға сәйкес жалпы ішкі өнімдегі өнеркәсіптік өндіріс үлесін едәуір арттыру және ең аз дамыған елдердегі тиісті көрсеткіштерді екі есеге арттыру
9.2.1 ЖІӨ-ге пайыздық қатынаста және халықтың жан басына шаққандағы өңдеуші өнеркәсіпте құрылатын қосылған құн
9.2.1.1 Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің өсуі
9.2.1.2 Өңдеу өнеркәсібі өнімдерінің экспорты көлемінің өсуі
9.2.2 Жалпы жұмыспен қамтудан пайызбен алғандағы өңдеуші өнеркәсіптегі жұмыспен қамтылу
9.3 Әсіресе дамушы елдерде ұсақ өнеркәсіптік және басқа кәсіпорындардың қаржылық қызметтерге, соның ішінде қымбат емес кредиттерге қолжетімділігін арттыру және олардың өндіру-өткізу тізбектері мен нарықтардағы интеграциясын күшейту
9.3.1 Таза өнім өнеркәсібінің жиынтық көлеміндегі ұсақ кәсіпорындардың үлесі
9.3.2 Кредиті немесе кредиттік желісі бар ұсақ кәсіпорындар үлесі
9.4 2030 жылға қарай жеке мүмкіндіктеріне сәйкес барлық елдердің қатысуымен инфрақұрылымды жетілдіру және ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру мен таза әрі экологиялық қауіпсіз технологиялар мен өнеркәсіптік процесс неғұрлым кең пайдалану есебінен кәсіпорындарды орнықты етіп қайта жабдықтау
9.4.1 Қосылған құн бірлігі бойынша CO2 қалдықтары
9.4.1.1 Халықтың жан басына шаққандағы CO2 шығарындылары
9.5 Барлық елдерде, әсіресе дамушы елдерде ғылыми зерттеулерді жандандыру, өнеркәсіптік секторлардың технологиялық әлеуетін өсіру, соның ішінде 2030 жылға дейін инновациялық қызметті ынталандыру және ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар саласында (ҒЗТКЖ) 1 миллион адамға есептегенде жұмыскерлер санын, сондай-ақ ҒЗТКЖ-ға мемлекеттік және жеке шығыстарды едәуір арттыру арқылы
9.5.1 ЖІӨ-дегі ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға арналған шығыстардың үлесі
9.5.1.1 ҒЗТКЖ-ға арналған шығындардың жалпы көлеміндегі бизнес шығыстарының үлесі
9.5.2 Миллион тұрғынға шаққандағы зерттеушілер саны (толық жұмыспен қамтылу баламасында)
9.a Африка елдерін, ең аз дамыған елдерді, дамушы елдерді, теңізге шыға алмайтын елдерді және шағын аралдағы дамушы мемлекеттерді қаржылық, технологиялық және техникалық қолдауды арттыру есебінен экологиялық орнықты және берік инфрақұрылымның дамуына жәрдемдесу
9.a.1 Инфрақұрылым мақсаттарына бағытталатын ресми халықаралық қолдаудың жиынтық көлемі (дамыту мақсатындағы ресми көмек және ресми қаржыландырудың басқа да ағындары)
9.b Дамушы елдердегі отандық технологиялар саласындағы әзірлемелерді, зерттеулерді және инновацияларды, соның ішінде, атап айтқанда өнеркәсіпті әртараптандыруға және шикізат салаларындағы қосылған құнды ұлғайтуға қолайлы жағдай туғызатын саяси климатты жасау арқылы қолдау
9.b.1 Қосылған құнның жалпы көлеміндегі орташа технологиялық және жоғары технологиялық салалардың өнімдеріне қосылған құн үлесі
9.c Ақпараттық-коммуникациялық технологияларға қолжетімділікті едәуір кеңейту және 2020 жылға қарай ең аз дамыған елдерде интернетке деген жалпыға ортақ және қымбат емес қолжетімділікті қамтамасыз етуге ұмтылу
9.c.1 Технологиялар бойынша бөліністегі ұтқыр желілермен қамтылған халық үлесі
Онлайн кеңесші