Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
Мақсат 17. Орнықты даму мүдделеріндегі әріптестіктер
Мақсат 17. Орнықты даму мүдделеріндегі жаһандық әріптестіктердің шектерінде жүзеге асыру құралдарын нығайту және жұмысты жандандыру
Қаржыландыру
17.1 Салық жинау және басқа табыстар бойынша ұлттық мүмкіндіктерді көтеру үшін ішкі көздерден қорларды жұмылдыруды күшейту, соның ішінде дамушы елдердің қолдауы нәтижесінде
17.1.1. ЖІӨ-ге пайыздық қатынастағы мемлекеттік кірістердің жалпы көлемі, көздер бойынша топтастыру
17.1.2 Ішкі салықтармен қаржыландырылатын ұлттық бюджет үлесі
17.2 Дамыған елдердің даму мақсаттарында ресми көмек көрсету (ДРК) бойынша өз міндеттемелерін, соның ішінде көптеген дамыған елдер өздеріне алған дамушы елдерге өзінің жалпы ұлттық кірісінің (ЖҰК) 0,7 пайызы деңгейінде ДРК бағыты бойынша қаражат бөлінуінің және ең нашар дамыған елдерге өзінің ЖҰК 0,15-0,20 пайызы деңгейінде ДРК бөлінуінің мақсаттық көрсеткішіне жету міндеттемесін толығымен орындауын қаматамасыз ету; ДРК ұсынатын мемлекеттерге ең нашар дамыған елдерге ДРК бағыты бойынша кем дегенде өзінің ЖҰК 0,20 пайызын бөлу мақсатын алдына қою туралы мәселені қарастыру ұсынылады
17.2.1 Донорлардың – ЭЫДҰ дамытуға ықпал етуші Комитет мүшелерінің жалпы ұлттық табысына пайыздық қатынастағы даму мақсатындағы ресми көмектің таза көлемі (жиынтық, сондай-ақ ең нашар дамыған елдерге бөлінетіндей)
17.3 Дамушы елдер үшін әр түрлі көздерден қосымша қаржылық қорларды жұмылдыру
17.3.1 Тікелей шетел инвестициялары (ТШИ), бірлескен ұлттық бюджетке пайыздық қатынаста дамыту мақсатында ресми көмек беру және Оңтүстік-Оңтүстік ынтымақтастығы
17.3.1.1 Оңтүстік-Оңтүстік даму және ынтымақтастық мақсатында ресми көмек көлемінің жалпы ұлттық табысқа қатынасы
17.3.1.2 Тікелей инвестициялардың қазақстандық тікелей инвесторлардан шетелге жалпы жылыстауының ЖІӨ-ге қатынасы
17.3.1.3 Тікелей шетелдік инвесторлардан Қазақстанға тікелей инвестициялардың жалпы ағынының қатынасы
17.3.2 ЖІӨ-ге пайыздық қатынастағы аудару көлемдері (АҚШ долларында)
17.4 Жағдайларға, қарызға алынған қаражат есебінен қаржыландыруға, борыштық ауыртпалықты жеңілдетуге және берешекті қайта құрылымдауға байланысты мадақтауға бағытталған үйлестірілген саясатты жүргізу нәтижесінде дамушы елдердің берешегінің деңгейінің ұзақ мерзімді жарамдылығын қамтамасыз ету мақсатында көмек көрсету және борыштық ауртпалықтарын жеңілдету мақсатында үлкен берешегі бар кедей елдердің сыртқы берешек мәселесін шешу
17.4.1 ЖІӨ-ге пайыздық қатынастағы мемлекеттік борышқа қызмет көрсету шығындары (алдыңғы редакция: тауарлар мен қызметтер экспортына)
17.5 Ең нашар дамыған елдердің мүдделерінде инвестицияларды мадақтау тәртіптерін қабылдау және пайдлану
17.5.1 Ең нашар дамыған елдердің мүддесінде инвестицияларды мадақтау тәртіптері қабылданған және әрекет ететін елдер саны
Технологиялар
17.6 Солтүстік-Оңтүстік, Оңтүстік-Оңтүстік бағытындағы ынтымақтастықты, сондай-ақ ғылым, техника және инновациялар салаларында үш жақты аумақтық және халықаралық ынтымақтастықты және сәйкес жетістіктерге қолжетімділікті кеңейту; өзара келісілген талаптарда, соның ішінде қолданыстағы механизмдер арасындағы үйлесімнің жақсаруының нәтижесінде, атап айтқанда Біріккен Ұлттар Ұйымының деңгейінде, сондай-ақ технологияларды тапсырудың ғаламдық механизмі көмегімен білім алмасуды жандандыру
17.6.2 Кең жолақты Ғаламтордың стандартты абоненттерінің саны, жылдамдық бойынша топтастыру
17.7 Экологиялық қауіпсіз технологияларды дамушы елдер өзара келісілген қолайлы шарттарда, соның ішінде жеңілдікті және артықшылықты шарттарда қабылдайтындай экологиялық қауіпсіз технологияларды даярлау, тапсыру, тарату және игеруге жәрдемдесу
17.7.1 Экологиялық қауіпсіз технологияларды әзірлеу, тапсыру, тарату және игеруге жәрдемдесу мақсатында дамушы елдерге бекітілген қаржыландырудың жалпы сомасы
17.8 2017 жылға дейін ең нашар дамыған елдердің мүддесінде технологиялар банкі, ғылым, технология және инновация механизмінің толық ауқымды қызмет етуін қамтамасыз ету және тиімділігі жоғары технологиялардың, атап айтқанда ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қолданысын кеңейту
17.8.1 Ғаламторды пайдаланатын халық үлесі
Әлеуетті арттыру
17.9 Атап айтқанда Солтүстік-Оңтүстік және Оңтүстік-Оңтүстік бағыты бойынша ынтымақтастық және үш жақты ынтымақтастық арқасында тұрақты даму саласында барлық мақсаттарға жету ұлттық жоспарларын іске асыруға жәрдемдесу үшін дамушы елдердің әлеуетінің тиімді және мақсаттық өсімін халықаралық қолдауды күшейту
17.9.1 Дамушы елдерге қаржылық және техникалық көмектің долларлық көлемі (соның ішінде Солтүстік-Оңтүстік, Оңтүстік-Оңтүстік және үш жақты ынтымақтастық аясында көрсетілетін көмек)
Сауда
17.10 Дүниежүзілік сауда ұйымының аясында әмбебап, ережелерге негізделген, ашық, кемсітпейтін және әділетті көп жақты сауда жүйесін мадақтау, соның ішінде оның даму саласы бойынша Дохалық күн тәртібі бойынша келіссөздердің аяқталуының нәтижесінде
17.10.1 Тарифтердің әлемдік орташа өлшемді деңгейі
17.11 Негізінен әлемдік экспорттағы ең нашар дамыған елдердің үлестерін 2020 жылға дейін екі есе көбейту мақсатында дамушы елдердің экспортын айтарлықтай көбейту
17.11.1 Әлемдік экспорттағы дамушы елдердің және ең нашар дамыған елдердің үлесі
17.12 Дүниежүзілік сауда ұйымының шешімдеріне сәйкес барлық ең нашар дамыған елдерді нарықтарға ұзақ мерзімді негізде бажсыз және бағасы белгіленбейтін қолжетімділікпен, соның ішінде ең нашар дамыған елдерден импортталатын тауарларға қатысты қолданылатын шығу тегінің артықшылықты ережелері таза әрі қарапайым болуын және нарықтарға деген қолжетімділікті жеңілдетуге жәрдемдесуін қамсыздандыру арқылы қамтамасыз ету
17.12.1 Дамушы елдерге, ең нашар дамыған елдерге және шағын аралдық дамушы мемлекеттерге қатысты қолданылатын тарифтердің орташа деңгейі
Жүйелік мәселер
17.13 Атап айтқанда саясатты үйлестіру және саясаттың жүйелілігін қамтамасыз ету арқылы ғаламдық макроэкономикалық тұрақтылықты көтеру
17.13.1 Макроэкономикалық көрсеткіштердің панелі
17.14 Тұрақты дамуды қамтамасыз ету бойынша саясатты анағұрлым жүйелі ету
17.14.1 Тұрақты даму саласында саясаттың келістілігін көтеруге арналған механизмдер
17.15 Стратегиялық орағытуға арналған әрбір елде бар кеңістікті және оның кедейлікті жою саясаты мен тұрақты даму саласындағы саясатты даярлаудағы және жүзеге асырудағы маңызды рөлін сыйлау
17.15.1 Даму мақсатында елдер дайындаған нәтижелердің бейімделу тізімдері мен жоспарлау құралдарын ынтымақтастық үдерісі қатысушыларының пайдалану ауқымдары
17.16 Барлық елдерге, әсіресе дамушы елдерде тұрақты даму саласындағы мақсаттарға жетуді қолдау үшін білім, тәжірибе, технологиялар мен қаржылық қорларды жұмылдыратын және тарататын көптеген мүдделі тараптардың қатысуымен толықтырылатын тұрақты даму мүддесіндегі Ғаламдық серіктестікті нығайту
17.16.1 Тұрақты даму мақсаттарына жетудегі демеуші болып табылатын көптеген мүдделі тараптардың қатысуымен, даму тиімділігін бақылау механзмдерін қолдану ісіндегі ілгерілеу туралы хабарлайтын елдер саны
17.17 Серіктестердің қорларын пайдалану тәжірибесіне және стратегияларына сүйене отырып, мемлекеттік ұйымдар арасындағы, мемлекеттік және жеке секторлар арасындағы және азаматтық қоғам ұйымдары арасындағы тиімді серіктестікті ынталандыру және мадақтау
17.17.1 Мемлекеттік-жеке серіктестіктер мен азаматтық қоғам ұйымдарының серіктестіктеріне бөлінетін сома (АҚШ долларында)
17.18 2020 жылға дейін табыс деңгейі, гендерлік тиістілігі, жасы, нәсілі, ұлты, көші-қон мәртебесі, мүгедектігі, географиялық орналасуы және ұлттық шарттарды ескерумен басқа да сипаттамалары бойынша бөлшектелген жоғары сапалы, өзекті және анық мәліметтерге деген қолжетімділікті едәуір көтеру үшін дамушы елдердің, соның қатарында ең нашар дамыған елдердің және шағын аралдық дамушы мемлекеттердің әлеуетін өсіру мақсатында қолдауды күшейту
17.18.1 Орнықты даму саласындағы мақсаттарға қол жеткізу барысын қадағалау үшін статистика саласындағы әлеует көрсеткіші
17.18.2 Ресми статистиканың негізін қалаушы қағидаларға сәйкес ұлттық статистикалық заңнамасы бар елдер саны
17.18.3 Толығымен қаржыландырылған немесе ұлттық статистикалық жоспарды жүзеге асыратын елдер саны, қаржыландыру көздері бойынша топтастыру
17.19 2030 жылға дейін қазіргі бастамаларға сүйене отырып, тұрақты дамуды қамтамасыз ету ісінде жалпы ішкі өнімнің көрсеткішіне қосымша ілгерілеуді басқа да өлшеу көрсеткіштерін даярлау және дамушы елдердің статистика саласындағы әлеуетін өсіруге жәрдемдесу
17.19.1 Статистика саласындағы дамушы елдердің әлеуетін арттыруға бөлінген барлық ресурстардың долларлық құны
17.19.2 a) Соңғы 10 жыл ішінде кем дегенде бір халық және тұрғын қорының санағын өткізген; және b) жағдайдалардың 100 пайызында туылуды тіркеу мақсатына және 80 пайызында өлімді тіркеу мақсатына жеткен елдер үлесі
17.19.2.1 Соңғы 10 жыл ішінде b) жағдайдалардың 100 пайызында туылуды тіркеу мақсатына және 80 пайызында өлімді тіркеу мақсатына жеткен елдер үлесі
Онлайн кеңесші