Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
Цель 7. Недорогостоящая и чистая энергия
Мақсат 7. Қымбат емес, сенімді, тұрақты және заманауи энергия көздерінің барлығы үшін жаппай қолжетімділігін қамтамасыз ету
7.1 2030 жылға қарай жалпыға ортақ қымбат емес, сенімді және заманауи энергиямен жабдықтауды қамтамасыз ету
7.1.1 Электр энергияға қолжетімділігі бар халық үлесі
7.1.2 Негізінен отынның таза түрлері мен технологияларды пайдаланатын халық үлесі
7.2 2030 жылға қарай әлемдік энергетикалық теңгерімдегі жаңартылатын көздерден энергия үлесін едәуір арттыру
7.2.1 Түпкілікті энергия тұтынудың жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия көздерінің үлесі
7.3 2030 жылға қарай энергиялық тиімділіктің ғаламдық көрсеткішін екі есеге арттыру
7.3.1 Энергия сыйымдылығы бастапқы энергия тұтынудың ЖІӨ-ге қатынасы ретінде есептеледі
7.a 2030 жылға қарай экологиялық таза энергетика саласындағы жаңартылатын энергетиканы, энергиялық тиімділікті арттыру және қазбалы отындарды пайдаланудың неғұрлым таза технологияларын қоса алғандағы зерттеулер мен технологияларға қолжетімділікті жеңілдету мақсатында халықаралық ынтымақтастықты жандандыру және энергетикалық инфрақұрылымға және экологиялық таза энергетикаға салынатын инвестицияларды көтермелеу
7.a.1 Құрамдастырылған жүйелерді қоса алғанда, экологиялық таза энергетика және жаңартылатын көздерден энергия алу саласындағы зерттеулер мен әзірлемелерді қолдау үшін дамушы елдерге түсетін халықаралық қаржы ағындарының көлемі
7.b 2030 жылға қарай дамушы елдерде, негізінен, ең нашар дамыған елдерде, шағын аралдағы дамушы мемлекеттерде және теңізге шыға алмайтын дамушы елдерде, олардың тиісті қолдау бағдарламаларын ескере отырып, барлығын заманауи және тұрақты энергиямен қамтамасыз ету үшін инфрақұрылымды кеңейту және технологияларды жаңғырту
7.b.1 Дамушы елдерде орнатылған жаңартылатын энергия тасығыштарының негізінде генерациялаушы қуаттар (жан басына шаққанда, ватт)
7.b.1.1 Энергия тиімділігі жүйесін енгізетін кәсіпорындардың үлесі
Онлайн кеңесші