Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
Мақсат 12. Жауапты тұтыну мен өндіру
Мақсат 12. Оңтайлы тұтыну мен өндіру үлгілеріне өтуді қамтамасыз ету
12.1 Барлық елдердің қатысуымен тұтыныс пен өндірістің тиімді үлгілерін пайдалануға көшу бойынша Он жылдық стратегияны жүзеге асыру, осы тұста оны ең алдымен дамушы елдердің дамуы мен әлеуетін ескере отырып, дамыған елдер алғашқы болып кірісуі тиіс
12.1.1 Тұтыныс пен өндірістің оңтайлы үлгілеріне көшу бойынша әрекеттердің ұлттық жоспарын иеленетін және ұлттық стратегияға оңтайлы тұтынысты және өндірісті басымдық немесе міндет ретінде қосқан елдер саны
12.2 2030 жылға дейін табиғи қорларды оңтайлы игеру мен тиімді пайдалануға жету
12.2.1 Бірлескен ресурс шығындары және бір адамға шаққандағы ресурс шығындары ЖІӨ-ге пайыздық қатынаста
12.2.2 Бірлескен ішкі материалдық тұтыныс және бір адамға шаққандағы ішкі материалдық тұтыныс және ЖІӨ-ге пайыздық қатынаста
12.3 2030 жылға дейін дара және тұтынушылық деңгейдегі тамақ қалдықтарының бүкіләлемдік мөлшерін бір адамға шағып қайта есептегенде екі есеге қысқарту және өндіру-өткізу тізбектеріндегі шығындарды, соның ішінде орақтан кейінгі шығындарды азайту
12.3.1 Азық-түлік шығындарының ғаламдық көрсеткіші
12.4 2020 жылға дейін халықаралық келісілген қағидаларға сәйкес химиялық заттар мен барлық қалдықтарды олардың тіршілік кезеңінің барысында экологиялық оңтайлы пайдалану және олардың адамдардың денсаулығы мен қоршаған ортаға деген жағымсыз әсерін мейлінше қысқарту үшін олардың ауаға, суға және топыраққа кіруін барынша қысқарту
12.4.1 Ақпаратты әрбір келісім талаптарына сәйкес тапсыру бойынша өз міндеттемелері мен міндеттерін орындайтын қауіпті және басқа химиялық заттар мен қалдықтар бойынша халықаралық көпжақты экологиялық келісімдердің тараптар саны
12.4.2 Бір адамға шаққандағы қауіпті қалдықтардың түзілуі және өңделетін қауіпті шығындардың үлесі өңдеу түрлері бойынша
12.5 2030 жылға дейін қалдықтардың пайда болуының алдын алу, оларды қысқарту, қайта өңдеу және қайта пайдалану бойынша шаралар қолдану арқылы қалдықтар көлемін едәуір қысқарту
12.5.1 Қалдықтарды қайта өңдеудің ұлттық деңгейі, пайдаланылған материалдардың тонналардағы салмағы
12.5.1.1 Қатты тұрмыстық қатты қалдықтарды олардың түзілуіне қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі
12.6 Компанияларға, әсіресе ірі әрі трансұлттық компанияларға өндірістің тұрақты әдістерін қолдануды және өз есептерінде қорларды оңтайлы пайдалану туралы ақпаратты көрсетуді ұсыну
12.6.1 Ресурстарды оңтайлы пайдалану туралы есептерді жариялайтын компанялар саны
12.7 Ұлттық стратегиялар мен басымдылықтарға сәйкес мемлекеттік сатып алулардың тұрақты тәжірибесін қамтамасыз етуге жәрдемдесу
12.7.1 Мемлекеттік сатып алуларды экологияландыру бойынша стратегиялар мен жоспарларды жүзеге асыратын елдер саны
12.8 2030 жылға дейін бүкіл әлемдегі адамдар тұрақты даму және табиғатпен үйлесімде өмір сүру салты туралы сәйкес ақпарат пен мәліметтерге ие болуын қамтамасыз ету
12.8.1 (і) дүниежүзілік азаматтылық рухында және (іі) тұрақты даму насихатында (климаттың өзгеру мәслесі бойынша ағартуды қосқанда) тәрбиелеу мәртебесі: (а) білім беру саласындағы ұлттық саясат; (b) оқу бағдарламаларында; с) мұғалімдерді даярлау бағдарламаларында; және (d) білім алушыларды аттестациялау жүйесінде
12.a Тұтыныс пен өндірістің анағұрлым оңтайлы үлгілеріне көшу үшін дамушы елдерге олардың ғылыми-техникалық әлеуетін өсіруде көмек көрсету
12.a.1 Экологиялық қауіпсіз технологияларды оңтайлы тұтыну мен өндіру және енгізу мүддесінде дамушы елдерге ғылыми зерттеулер және тәжірибелік-құрылымдық әзірлемелер саласында берілетін көмек көлемі
12.b Жұмыс орындарының пайда болуына, жергілікті мәдениеттің дамуына және жергілікті өнімдердің өндірісіне ықпал ететін тұрақты туризм арқылы тұрақты дамуға деген әсерді сараптау құралдарын даярлау және енгізу
12.b.1 Сараптау және бағалаудың келісілген құралдарымен тұрақты туризм саласындағы жүзеге асырылатын стратегялар мен директивалар және әрекеттер жоспарының саны
12.c Ұлттық талаптарды ескере отырып, нарықтық диспорцияларды жою арқылы, соның ішінде салық салуды қайта ұйымдастыру және зиянды субсидиялар қолданылатын жерден олардың экологиялық салдарын есепке алу үшін олардан бас тарту арқылы, халықтың мұқтаж және осал топтарының мүдделерін қорғайтындай, дамушы елдердің айрықша қажеттіліктері мен жағдайларын толығымен назарға ала отырып және олардың дамуы үшін ықтимал жағымсыз нәтижелерді мейлінше қысқарта отырып, тиімсіздігімен ерекшеленетін қазбалы отынды оның бейберекет тұтынылуына алып келетін пайдалану субсидиясын оңтайландыру
12.c.1 ЖІӨ бірлігіне шаққанда қазбалы отынға берілетін субсидиялар сомасы (өндіріс және тұтыныс) және олардың қазбалы отындарға жұмсалатын бірлескен ұлттық шығындардағы үлесі
Онлайн кеңесші