Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
Жол картасы
Мемлекеттік статистиканы және ұлттық деректер экожүйесін дамытудың 2023-2025 жылдарға арналған жол картасы

Мемлекеттік статистиканы және ұлттық деректер экожүйесін дамытудың кешенді жүзеге асыру үшін Мемлекеттік статистиканы және ұлттық деректер экожүйесін дамытудың 2023-2025 жылдарға арналған жол картасы бекітілген.

Мемлекеттік статистиканы және ұлттық деректер экожүйесін дамытудың 2023-2025 жылдарға арналған жол картасы үш негізгі бағытты (26 іс-шаралары) қамтиды:

  1. «Институционалдық-ұйымдастырушылық қайта құрулар»;
  2. «Әкімшілік және баламалы дереккөздерді белсенді пайдалану»;
  3. «Барлық тараптардың талдамалық әлеуетін нығайту және деректерге қолжетімділікті кеңейту».
Онлайн кеңесші