Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
Жоғары оқу орындарына арналған ҒЗЖ тақырыптары
Жоғары оқу орындарына арналған ҒЗЖ тақырыптары

р/с

Ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыбы

Куратордың аты-жөні

Лауазымы

Байланыс телефоны

Эл.пошта

Еңбек және тұрмыс деңгейі статистикасы департаменті

1

Қазақстандағы табысы жоғары үй шаруашылықтарының кірістерін бағалау үшін имитациялық модульдеу әдістерін пайдалану.

Жұмаділдин Мейрамбек Серікұлы

Үй шаруашылықтарын зерттеу статистикасы басқармасының басшысы

74-98-00

me.zhumadildin@aspire.gov.kz

2

Қазіргі қазақстандық қоғамның саралануын ескере отырып, орта тапты айқындау критерийлері.

Әміржанова Маржан Ержанқызы

Өмір деңгейі статистикасы басқармасының басшысы

74-93-82

m.amerzhanova@aspire.gov.kz

3

Аудан деңгейінде жұмыссыздық және жұмыспен қамтудың негізгі көрсеткіштерін бағалау үшін модельдеу әдістерін қолдану.

Бекішева Гүлнәр Шілдебайқызы

Жұмыспен қамту статистикасы басқармасының басшысы

74-95-04

gul.bekisheva@aspire.gov.kz

Халық статистикасы департаменті

4

2021 жылғы санақ қорытындысы бойынша халықтың көші-қон қозғалыстылығын талдау.

Айдарбекова Жұлдыз Әділханқызы

Халық статистикасы және демографиялық есептеулер басқармасының бас сарапшысы

74-95-40

zhu.aidarbekova@aspire.gov.kz

5

2021 жылғы халық санағының деректері бойынша балалардың жоспарланған саны бойынша туу детерминациясы.

Санғылбаев Дәурен

Серікұлы

Халық статистикасы және демографиялық есептеулер басқармасының бас сарапшысы

74-98-05

d.sangylbaev@aspire.gov.kz

6

Қазақстан Республикасындағы демографиялық көшу.

Рысбаев Қайыр Қайыргелдіұлы

Халық статистикасы және демографиялық есептеулер басқармасының бас сарапшысы

74-93-43

k.rysbaev@aspire.gov.kz

Қызмет көрсету және энергетика статистикасы департаменті

7

Қоғамдық тамақтану секторына туризмнен түсетін түсімдер үлесін бағалау.

Бегалина Гүлнұр Маратқызы

Инновациялар, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және туризм статистикасы басқармасының басшысы

74-93-35

g.begalina@aspire.gov.kz.

begalina_gulnur@mail.ru

8

Интернет желісінде ашық көздерді пайдалана отырып, интернет-дүкендер мен маркетплейстерді сәйкестендіру алгоритмін әзірлеу.

Қайырбекова Салтанат Сәрсенқызы

Ішкі сауда статистикасы басқармасының басшысы

74-93-36

s.kairbekova@aspire.gov.kz

9

Ресми статистикаға жолаушылар айналымы мен жүк айналымын бағалау үшін деректердің баламалы көздерін (Sergek, агрегатор-такси және т.б.) енгізу.

Григорьева Светлана Петровна

Қызметтер, мәдениет және көлік статистикасы басқармасының басшысы

74-93-24

s.grigoreva@aspire.gov.kz

10

Қазақстан экономикасындағы «сұр» импорт үлесін бағалау.

Иманбаев Данияр Исламұлы

Өзара сауда және тауар нарықтары статистикасы басқармасының басшысы

74-95-24

d.imanbaev@aspire.gov.kz

Деректердің сапасын бақылау және коммуникацияларды дамыту департаменті

11

Ақпараттық жүйелердегі мемлекеттік деректердің сапасын бағалаудың әдіснамалық тәсілдері бойынша үздік халықаралық тәжірибелерді зерделеу.

Бурмистров Никита Владимирович

Деректер базаларының сапасын бақылау басқармасының басшысы

74-95-22

ni.burmistrov@aspire.gov.kz

Статистикалық тіркелімдер және жіктелімдер департаменті

12

«Статистикалық бизнес тізілімінде» субъектілерді демографиялық тіркеу және талдау.

Майорова Надежда Владимировна

Статистикалық тіркелімдер архитектурасы және дамыту басқармасының басшысы

74-92-61

na.maiorova@aspire.gov.kz

13

Халықтың статистикалық тізілімін дамыту: халықты тіркеу мәселелері мен келешегі.

Қозбанов Жандос Есенбайұлы

Статистикалық тіркелімдерді және жіктелімдерді сүйемелдеу басқармасының басшысы

74-92-70

zha.kozbanov@aspire.gov.kz

Баға статистикасы департаменті

14

Үй шаруашылықтарының шығындарындағы конъектуралық күйзеліс және олардың тұтыну бағаларының индексіне әсері.

Құмашева Алтынай Болатқызы

Тұтыну бағаларының статистикасы басқармасының басшысы

74-92-65

al.kumasheva@aspire.gov.kz

15

Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй объектілерінің құрылыс өндірісінің аймақтық дифференциациясын бағалау тәсілдері.

Абдрахманова Динара Шәріпқызы

Аграрлық сектор және құрылыс жұмыстары бағаларының статистикасы басқармасының басшысы

74-95-19

d.abdrakhmanova@aspire.gov.kz

16

Ашықкөздерден алынған мәліметтер негізінде бағаларды жинау және өңдеу алгоритмін құру

Тоқбаева Жайран Насулловна

Бағалық салыстырулар басқармасының басшысы

74-97-90

zha.tokbaeva@aspire.gov.kz

17

Әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасының импорттық түсімдерге тәуелділігі үшін нейрондық желі моделін әзірлеу.

Тоқбаева Жайран Насулловна

Бағалық салыстырулар басқармасының басшысы

74-97-82

zha.tokbaeva@aspire.gov.kz

Ұлттық шоттар департаменті

18

Қазақстан үшін бейімделген халықаралық тәжірибені пайдалана отырып, көп факторлы өнімділікті эскперименттік есептеулері.

Бейсебекова Алина Мұқанқызы

Өндіріс шоты басқармасының басшысы

74-93-12

a.beisebekova@aspire.gov.kz

19

Қазақстандағы ұлттық шоттардың мақсаттары үшін активтердің түрлері (кідіріспен шығарудың сызықтық функциясы, қоңырау тәрізді функция) бойынша негізгі капиталды шығару функцияларын және «мерзім-тиімділік» модельдерін (геометриялық және гиперболалық тәуелділік мысалында) құру.

Бектұрова Тоғжан Жәнібекқызы

Жинақтау шоттары және қосалқы шоттар басқармасының басшысы

74-93-04

to.bekturova@aspire.gov.kz

20

Кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметі туралы статистикалық деректерін және салық декларацияларының әкімшілік деректерін салыстырмалы талдау

Жүнісова Әсел Жұмайқызы

Құрылымдық статистика басқармасының басшысы

74-93-30

as.zhunusova@aspire.gov.kz

Өндіріс және қоршаған орта статистикасы департаменті

21

Еуропалық Одақ елдері мысалында циркулярлық экономиканың даму көрсеткіштерін және оларды Қазақстан жағдайында қолдану мүмкіндігін анықтау (өнеркәсіптік өндіріс саласы мысалында).

Торгаутова Ирина Сагындыковна

Өнеркәсіп статистикасы басқармасының басшысы

74-97-74

i.torgautova@aspire.gov.kz

22

Экономикадағы экологиялық тауарлар мен қызметтер секторын бағалаудың әдістемелік тәсілдері (тауарлар мен қызметтердің жіктеуіші).

Торгаутова Ирина Сагындыковна

Өнеркәсіп статистикасы басқармасының басшысы

74-97-74

i.torgautova@aspire.gov.kz

23

Ғимараттарды «жасылға» жатқызу критерийлері және Қазақстандағы «жасыл құрылыстың» көлемін бағалау.

Даутова Зәмзәгүл Көшербайқызы

Құрылыс статистикасы басқармасының басшысы

74-93-23

Za.dautova@aspire.gov.kz

24

Өңірлік ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан үшін климаттың өзгеруін мониторингтеу және бағалау үшін негізгі көрсеткіштерді айқындау.

Сәдуақасова Динара Бақытқызы

Қоршаған орта статистикасы басқармасының басшысы

74-93-11

dina.sadvakasova@aspire.gov.kz

25

Тікелей шетел инвестициялардың және негізгі капиталға салынған инвестициялардың өзара тәуелділігін бағалау.

Қарашова Аида Жапарқызы

Инвестиция статистикасы басқармасының басшысы

74-97-69

ai.karashova@aspire.gov.kz

26

Қазақстан өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық дамуына негізгі капиталға салынған инвестициялардың әсерін бағалау.

Қарашова Аида Жапарқызы

Инвестиция статистикасы басқармасының басшысы

74-97-69

ai.karashova@aspire.gov.kz

Статистикалық тіркелімдер және жіктелімдер департаменті

27

Шағын кәсіпкерлік сегментінің (шаруа және фермер қожалықтары мен ДК) және өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі және экономиканың нақты секторын дамытудағы рөлі: экономикалық-статистикалық зерттеу.

Сәрсенбаев Нұржан Орынтайұлы

Аграрлық сектор статистикасы басқармасының басшысы

74-93-19

n.sarsenbaev@aspire.gov.kz

28

Қазақстандағы жеке қосалқы шаруашылықтардың мал шаруашылығындағы өндіріс көлемін бағалау.

Сәрсенбаев Нұржан Орынтайұлы

Аграрлық сектор статистикасы басқармасының басшысы

74-93-19

n.sarsenbaev@aspire.gov.kz

Онлайн кеңесші