Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
Әдіснама
Баға статистикасы
Атауы
Бекіту туралы бұйрықтың күні және нөмірі
Халықаралық стандарттар
1
20.08.2015 № 124
Әдістеме Халықаралық еңбек ұйымы (ХЕҰ), Халықаралық Валюта қоры (ХВҚ), Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ), Еуропа қоғамдастығының статистика бюросы (Еуростат), БҰҰ және Дүниежүзілік Банкімен дайындалған «Экспорт және импорт баға индексі бойынша нұсқаулық: теория және тәжірибе» - 2009 қағидаттары мен ұсынымдарын ескере отырып әзірленген.
2
30.12.2015 № 230
Әдіснама тұтыну бағасының индексін құрудың мынадай халықаралық стандарттарына сәйкес әзірленді: 1) Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуропалық қауымдастықтың статистикалық бюросы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық экономикалық комиссиясы және Дүниежүзілік банкі дайындаған «Тұтыну бағаларының индексі жөніндегі нұсқау: теория және тәжірибе» (2004 жыл); 2) «Тұтыну бағасының индексі жөніндегі практикалық нұсқаулық» (2009 жыл); 3) «Маусымдық тауарлармен жұмыс жөніндегі Еуропалық комиссияның регламенті» (№330, 2009 жыл); 4) «Ұлттық шоттар жүйесі» (2008 жыл)
3
30.12.2015 № 232
Өндірушілер бағасының индексі бойынша нұсқаулық: теория және тәжірибе (Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуропалық қоғамдастықтардың статистикалық бюросы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық Экономикалық комиссиясы және Дүниежүзілік Банкі) 2004ж.
4
16.02.2016 № 36
Әдістеме Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта қоры, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуропа қоғамдастығының Статистика бюросы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық экономикалық комиссиясы және Дүниежүзілік Банк әзірлеген «Өндірушілердің баға индексі бойынша нұсқаулық: теория және тәжірибе» қағидаттарын және ұсынымдарын есепке алумен әзірленген.
5
26.02.2016 № 40
Әдістеме Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуропалық қауымдастықтың статистикалық бюросы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық экономикалық комиссиясы және Дүниежүзілік банкі дайындаған «Тұтыну бағаларының индексі жөніндегі нұсқау: теория және тәжірибенің» (2004 жыл) стандарттары мен ұсынымдарын есепке ала отырып әзірленген
6
26.02.2016 № 41
Әдістеме Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуростат, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық экономикалық комиссиясы, Дүниежүзілік Банкімен дайындалған «Жылжымайтын тұрғын үй мүлігіне бағалар индексі бойынша нұсқаудың» (2013 жыл) ұсынымдарын ескерумен әзірленген
7
31.05.2016 № 98
Әдістеме Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуропалық қоғамдастықтардың статистикалық бюросы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық Экономикалық комиссиясы және Дүниежүзілік банкпен бірігіп әзірленген «Өндірушілер бағасының индексі бойынша нұсқаулық: теория және тәжірибе» тиісті тәжірибесі бойынша қағидаттар мен ұсынымдарды есепке алумен әзірленген.
9
03.06.2016 № 104
Өндірушілер бағасының индексі бойынша нұсқаулық: теория және тәжірибе (Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуропалық қоғамдастықтардың статистикалық бюросы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық Экономикалық комиссиясы және Дүниежүзілік Банкі) 2004ж.
10
17.08.2016 № 164
Өндірушілер бағасының индексі бойынша нұсқаулық: теория және тәжірибе (Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуропалық қоғамдастықтардың статистикалық бюросы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық Экономикалық комиссиясы және Дүниежүзілік Банкі) 2004ж.
11
23.08.2016 № 170
Өндірушілер бағасының индексі бойынша нұсқаулық: теория және тәжірибе (Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуропалық қоғамдастықтардың статистикалық бюросы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық Экономикалық комиссиясы және Дүниежүзілік Банкі) 2004ж.
12
29.09.2016 № 221
Әдістеме Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуропалық қауымдастықтың статистикалық бюросы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық экономикалық комиссиясы және Дүниежүзілік Банкі дайындаған «Тұтыну бағаларының индексі жөніндегі нұсқау: теория және тәжірибе» (2004 жыл) стандарттары мен ұсынымдарын есепке ала отырып әзірленген.
13
24.11.2016 № 274
Әдістеме Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуропалық қоғамдастықтың статистика бюросы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық экономикалық комиссиясы және Дүниежүзілік Банкі дайындаған «Тұтыну бағаларының индексі бойынша нұсқау: теория және тәжірибе» қағидаттары мен ұсынымдарын (2004 жыл) ескере отырып әзірленген.
14
09.12.2016 № 308
Өндірушілер бағасының индексі бойынша нұсқаулық: теория және тәжірибе (Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуропалық қоғамдастықтардың статистикалық бюросы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық Экономикалық комиссиясы және Дүниежүзілік Банкі) 2004ж.
15
26.12.2016 № 324
Өндірушілер бағасының индексі бойынша нұсқаулық: теория және тәжірибе (Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуропалық қоғамдастықтардың статистикалық бюросы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық Экономикалық комиссиясы және Дүниежүзілік Банкі) 2004ж. «Көрсетілетін қызметтерге өндірушілердің баға индекстерін әзірлеу бойынша Еуростаттың және Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының әдіснамалық нұсқаулығы, 2014ж.
16
14.12.2016 № 315
Өндірушілер бағасының индексі бойынша нұсқаулық: теория және тәжірибе (Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуропалық қоғамдастықтардың статистикалық бюросы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық Экономикалық комиссиясы және Дүниежүзілік Банкі) 2004ж.
17
22.09.2017 № 135
Әдіснама тұтыну бағасының индексін құрудың мынадай халықаралық стандарттарына сәйкес әзірленді: 1) Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуропалық қауымдастықтың статистикалық бюросы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық экономикалық комиссиясы және Дүниежүзілік банкі дайындаған «Тұтыну бағаларының индексі жөніндегі нұсқау: теория және тәжірибе» (2004 жыл); 2) «Тұтыну бағасының индексі жөніндегі практикалық нұсқаулық» (2009 жыл); 3) «Маусымдық тауарлармен жұмыс жөніндегі Еуропалық комиссияның регламенті» (№330, 2009 жыл); 4) «Ұлттық шоттар жүйесі» (2008 жыл).
Онлайн кеңесші