Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
  Түйінді тұстар
  15,1%
  Үй шаруашылықтарын іріктемелі зерттеу деректері бойынша халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай шығыстары 2022 жылы 931 225 теңгені құрады, бұл өткен жылға қарағанда 15,1%-ға жоғары.
  16,3%
  2022 жылы халықтың ақшалай табыстары орташа жан басына шаққанда 964 447 теңгені құрады, бұл өткен жылғы қарағанда 16,3% жоғары.
  14,8%
  Тұтынуға пайданылған табыстар орташа жан басына шаққанда 2022 жыл бойынша 950 671 теңгені құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 14,8%-ға жоғары.
  Халықтың табыстары мен шығыстары
  2022 жылғы халықтың ақшалай шығыстарының құрылымы
  пайызбен ақшалай шығысқа
  Ақшалай шығыстар – барлығы тұтыну шығыстары одан туыстары мен таныстарына материалдық көмек, алименттер салықтар, төлемдер және басқа төлемақылар кредит пен парызды өтеу
  азық-түлiк тауарлары азық-түлiк емес тауарлар ақылы қызметтер
  Қазақстан Республикасы 100,0 92,6 51,1 24,4 17,1 1,7 0,2 5,5
  Абай 100,0 94,1 51,7 24,7 17,7 0,9 0,2 4,8
  Ақмола 100,0 88,0 47,5 26,9 13,6 2,2 0,2 9,6
  Ақтөбе 100,0 87,4 48,8 22,8 15,8 1,8 0,1 10,7
  Алматы 100,0 95,2 59,8 21,2 14,2 0,7 0,1 4,0
  Атырау 100,0 89,7 54,1 21,4 14,2 3,8 0,1 6,4
  Батыс Қазақстан 100,0 90,8 56,2 19,5 15,1 0,8 0,1 8,3
  Жамбыл 100,0 96,0 58,7 23,3 14,0 1,0 0,1 2,9
  Жетісу 100,0 93,0 57,5 21,1 14,4 2,1 0,1 4,8
  Қарағанды 100,0 85,0 41,1 27,1 16,8 4,1 0,2 10,7
  Қостанай 100,0 90,6 46,3 26,7 17,6 3,3 0,2 5,9
  Қызылорда 100,0 88,4 49,0 24,3 15,1 2,5 0,1 9,0
  Маңғыстау 100,0 99,4 58,5 23,5 17,4 0,4 0,1 0,1
  Павлодар 100,0 91,6 51,2 25,7 14,7 2,1 0,1 6,2
  Солтүстік Қазақстан 100,0 89,5 44,8 30,4 14,3 3,8 0,2 6,5
  Түркістан 100,0 95,8 59,6 23,2 13,0 1,3 0,2 2,7
  Ұлытау 100,0 80,6 44,8 22,8 13,0 3,8 0,1 15,5
  Шығыс Қазақстан 100,0 90,9 50,9 24,9 15,1 3,0 0,2 5,9
  Астана қаласы 100,0 90,7 45,2 21,8 23,7 1,4 0,2 7,7
  Алматы қаласы 100,0 97,3 48,9 25,4 23,0 0,7 0,2 1,8
  Шымкент қаласы 100,0 98,0 50,8 28,9 18,3 0,8 0,2 1,0
  Ескерту: Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстары бойынша бағалау деректері келтірілген.
  2022 жылғы халықтың ақшалай табыстарының құрылымы
  пайызбен ақшалай табысқа
  Ақшалай табыс, барлығы Оның ішінде
  еңбек қызметінен түскен табыстар одан әлеуметтік трасферттер туыстары мен таныстарынан материалдық көмек, алименттер өзге де табыстар
  жалдамалы жұмыстан түскен табыс жалдамалы емес жұмыстан түскен табыс және кәсіпкерлік қызметтен түскен табыс зейнетақы жәрдемақы АӘК және тұрғын үйлік көмек стипендиялар меншіктен түскен табыс өзге де ақшалай түсімдер
  Қазақстан Республикасы 100,0 73,2 64,0 9,2 18,5 3,7 0,1 0,5 2,3 0,4 1,3
  Абай 100,0 64,3 57,5 6,8 24,6 3,9 0,0 1,4 4,4 ... 1,4
  Ақмола 100,0 69,3 61,4 7,9 21,6 3,5 0,0 0,5 2,8 0,7 1,6
  Ақтөбе 100,0 78,2 70,7 7,5 13,7 4,1 0,0 0,6 2,2 0,0 1,2
  Алматы 100,0 75,0 62,3 12,7 19,3 3,2 0,1 0,4 0,7 0,0 1,3
  Атырау 100,0 78,7 74,0 4,7 15,5 3,8 ... 0,2 0,5 0,2 1,1
  Батыс Қазақстан 100,0 74,4 66,1 8,3 18,2 3,5 0,0 0,9 1,8 0,3 0,9
  Жамбыл 100,0 75,5 62,7 12,8 16,6 5,2 0,2 0,2 0,9 0,0 1,4
  Жетісу 100,0 68,7 58,4 10,3 22,9 3,6 0,0 0,4 2,8 0,1 1,5
  Қарағанды 100,0 72,8 66,3 6,5 14,9 4,3 0,0 0,7 5,5 0,7 1,1
  Қостанай 100,0 70,3 63,0 7,3 21,4 2,4 0,1 0,4 3,4 0,5 1,5
  Қызылорда 100,0 72,0 62,8 9,2 16,9 7,1 0,1 1,1 1,6 0,1 1,1
  Маңғыстау 100,0 82,0 77,3 4,7 8,9 6,3 0,0 0,3 1,2 0,2 1,1
  Павлодар 100,0 77,4 69,9 7,5 14,5 3,2 0,0 0,4 2,6 0,7 1,2
  Солтүстік Қазақстан 100,0 64,8 57,5 7,3 25,5 3,3 ... 0,4 3,7 0,8 1,5
  Түркістан 100,0 74,9 48,5 26,4 15,2 7,2 0,2 0,7 0,4 0,1 1,3
  Ұлытау 100,0 76,4 72,7 3,7 14,3 4,6 ... 0,3 3,0 0,4 1,0
  Шығыс Қазақстан 100,0 65,4 61,6 3,8 28,2 2,4 0,0 0,3 2,1 0,2 1,4
  Астана қаласы 100,0 76,5 69,4 7,1 14,7 2,4 0,1 0,3 4,1 0,7 1,2
  Алматы қаласы 100,0 70,8 65,9 4,9 23,0 1,5 0,0 0,5 1,7 1,0 1,5
  Шымкент қаласы 100,0 74,1 54,3 19,8 18,8 4,4 0,2 0,1 0,5 0,2 1,7
  Ескерту: Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстары бойынша бағалау деректері келтірілген.
  2022 жылғы халықтың тұтынуға жұмсаған табыстары
  тұтынуға пайдаланылған табыс, барлығы (тоқсандағы халықтың орташа жан басына шаққанда, теңге) оның ішінде тұтынуға пайдаланылған табысқа пайызбен
  тұтынуға пайдаланылған ақшалай табыс өзінің жеке шаруашылығында өндірілген өнімді тұтыну және заттай көріністе көрсетілген дотациялар мен жеңілдіктер құны тұтынуға пайдаланылған ақшалай табыс өзінің жеке шаруашылығында өндірілген өнімді тұтыну және заттай көріністе көрсетілген дотациялар мен жеңілдіктер құны
  Қазақстан Республикасы 950 671 19 446 931 225 98,0 2,0
  Абай 778 883 20 328 758 555 97,4 2,6
  Ақмола 990 361 39 768 950 593 96,0 4,0
  Ақтөбе 913 384 15 730 897 654 98,3 1,7
  Алматы 958 855 38 727 920 128 96,0 4,0
  Атырау 814 436 1 346 813 090 99,8 0,2
  Батыс Қазақстан 817 562 53 793 763 769 93,4 6,6
  Жамбыл 748 101 9 108 738 993 98,8 1,2
  Жетісу 980 057 68 965 911 092 93,0 7,0
  Қарағанды 1 231 568 14 007 1 217 561 98,9 1,1
  Қостанай 959 285 51 330 907 955 94,6 5,4
  Қызылорда 772 987 7 267 765 720 99,1 0,9
  Маңғыстау 811 599 184 811 415 100,0 0,0
  Павлодар 1 050 829 24 535 1 026 294 97,7 2,3
  Солтүстік Қазақстан 1 116 146 49 283 1 066 863 95,6 4,4
  Түркістан 689 803 13 598 676 205 98,0 2,0
  Ұлытау 1 070 553 7 188 1 063 365 99,3 0,7
  Шығыс Қазақстан 1 198 176 29 236 1 168 940 97,6 2,4
  Астана қаласы 1 116 969 4 906 1 112 063 99,6 0,4
  Алматы қаласы 1 270 753 702 1 270 051 99,9 0,1
  Шымкент қаласы 694 892 407 694 485 99,9 0,1
  Ескерту: Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстары бойынша бағалау деректері келтірілген.
  Электронды кестелер
  Динамикалық кестелер
  Глоссарий

  Ақшалай шығыстарға тұтыну шығыстары, туыстар мен таныстарға материалдық көмек, алименттер, салықтар, төлемдер және басқа да төлемақылар, кредит пен қарызды өтеу кіреді.

  Тұтыну шығыстары – тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бағытталған үй шаруашылықтарының халықтың ақшалай шығыстарының бөлігі. Тұтыну шығыстарына азық-түлік тауарлары, азық-түлік емес тауарлар мен ақылы қызметтерді сатып алуға кеткен шығыстар кіреді.

  Ақшалай табыстарға еңбек қызметінен түскен табыс, әлеуметтік трансферттер және өзге де ақшалай түсімдерден түскен табыстар кіреді.

  Халықтың тұтынуға жұмсаған табыстарына тұтыну шығыстары (өндірістік қызметке және қорланымға капитал салусыз) және өзі өндірген өнімдердің заттай түрдегі құны (ақшалай мәндегі) мен трансферттер кіреді.

  Әдіснамалық түсініктемелер

  Халықтың бюджеттерін өмір сүру деңгейі бойынша тексеру жөніндегі деректер ұйымдардың әдістемесіне және Қазақстан Ұлттық экономика министрліктері Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 2 шілдедегі № 31 бұйрығымен бекітілген өмір сүру деңгейі бойынша үй шаруашылықтарын іріктеп тексеруді жүргізуге сәйкес тоқсан сайын және жылдық негізде, 12 000 үй шаруашылығын зерттеу базасында қалыптастырылады, Әділет министрлігінде тіркелген Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 3 шілдедегі № 20922, үй шаруашылықтарының өмір сүру деңгейін тексеру бойынша салынған іріктеме әдістемесімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрліктері Статистика комитеті Төрағасының 2015 жылғы 14 желтоқсандағы № 202 бұйрығымен бекітілген.

  Шығаруға жауапты:
  Еңбек және тұрмыс деңгейі статистикасы департаменті
  Департамент директоры:
  Н.Белоносова
  Тел. +7 7172 749022
  Орындаушы:
  Н. Жуманова
  Тел. +7 7172 749285
  E-mail: n.zhumanova@aspire.gov.kz
  Мекенжай:
  010000, Астана қаласы
  Мәңгілік ел даңғылы, 8
  Министрліктер үйі, 4 кіреберіс
  Онлайн кеңесші