Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
Статистикалық жіктеулер
Анықтамалық

Бағаларды байкау үшін құрылыс өндірісінде қолданылатын материалдар, бөлшектер және конструкциялар түрлерінің анықтамалығы (БҮҚӘА) (3-ҚКБ статистикалық нысан)

Аббревиатура:

БҮҚӘA

Енгізілген күні:

01.01.2024

Пайдаланылатын халықаралық стандарттар:

Еуропалық экономикалық қоғамдастықта өнімнің қызмет түрлері бойынша статистикалық жіктелімі (СРА 2008) және Еуропалық өндіріс статистикасы үшін азық-түліктер тізбесі (PRODСOM 2008)

Файл Excel:

Жүктеу

Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) анықтамалығы

Аббревиатура:

ӨӨСЖ

Енгізілген күні:

01.01.2024

Пайдаланылатын халықаралық стандарттар:

Еуропалық экономикалық қоғамдастықта өнімнің қызмет түрлері бойынша статистикалық жіктелімі (СРА 2008) және Еуропалық өндіріс статистикасы үшін азық-түліктер тізбесі (PRODСOM 2008)

Файл Excel:

Жүктеу

Негізгі қорлар анықтамалығы

Аббревиатура:

НҚЖ

Енгізілген күні:

01.01.2017

Актуалдандырылған күні:

09.07.2021

Пайдаланылатын халықаралық стандарттар:

Еуропалық экономикалық қоғамдакстықта өнімнің қызмет түрлері бойынша статистикалық жіктелімі (СРА 2008), Құрылыс жіктелімі (СС/КС-97)

Файл Excel:

Жүктеу

Ішкі сауда қызметтерінің статистикалық жіктеуіші

Аббревиатура:

ІСҚСЖ

Енгізілген күні:

01.01.2015

Актуалдандырылған күні:

13.10.2017

Пайдаланылатын халықаралық стандарттар:

Еуропалық экономикалық қоғамдастықтаөнімнің қызмет түрлері бойынша жіктелімі (СРА 2008)

Файл Excel:

Жүктеу

Қоршаған ортаны қорғау бойынша қызмет түрлері мен шығындар және ресурстарды басқару анықтамалығы

Аббревиатура:

ҚОҚҚШжРБЖ

Енгізілген күні:

01.01.2020

Пайдаланылатын халықаралық стандарттар:

The Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure (СЕРА 2000) (Классификатор видов деятельности и затрат по охране окружающей среды 2000) и Classification of Resource Management Activities (CReMA 2008) (Ресурстарды басқару бойынша қызмет жіктелімі 2008)

Файл Word:

Жүктеу

Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығы

Аббревиатура:

АШӨСЖ

Енгізілген күні:

01.01.2022

Пайдаланылатын халықаралық стандарттар:

Еуропалық экономикалық қоғамдастықта өнімнің қызмет түрлері бойынша жіктелімі (СРА 2008)

Файл Excel:

Жүктеу

Көрсетілетін қызметтер анықтамалығы

Аббревиатура:

КҚСЖ

Енгізілген күні:

01.01.2015

Актуалдандырылған күні:

15.12.2023

Пайдаланылатын халықаралық стандарттар:

Еуропалық экономикалық қоғамдастықта өнімнің қызмет түрлері бойынша жіктелімі (СРА 2008)

Файл Excel:

Жүктеу

Қазақстан Республикасы көше анықтамалығы

Аббревиатура:

КК

Енгізілген күні:

01.02.2018

Файл Excel:

Жүктеу

Мақсаттар бойынша жеке тұтыну жіктеуішіне тауар айқындамаларының анықтамалығы

Аббревиатура:

МТЖТН

Енгізілген күні:

01.01.2021

Актуалдандырылған күні:

17.02.2021

Пайдаланылатын халықаралық стандарттар:

Мақсаты бойынша жеке тұтыну жіктелімі (COICOP 1999)

Файл Excel:

Жүктеу

Шаруашылық жүргізудің ұйымдастырушылық-құқықтық нысандарының анықтамалығы

Аббревиатура:

ҰҚНЖ

Файл Excel:

Жүктеу

Статистикалық көрсеткіштердің анықтамалығы

Аббревиатура:

КСП

Енгізілген күні:

26.12.2016

Актуалдандырылған күні:

09.09.2022

Файл Excel:

Жүктеу

Файл JSON:

Жүктеу

Файл CSV:

Жүктеу

Файл XML:

Жүктеу

Онлайн кеңесші