ҚҰРМЕТТІ ПАЙДАЛАНУШЫЛАР! Ұлттық статистика бюросының жаңа веб-сайтына қош келдіңіздер! 2021 жылға дейінгі статистикалық ақпарат бойынша мұрағат деректері old.stat.gov.kz сайтында қолжетімді.
Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
  Түйінді тұстар
  506 360
  2022 жылғы 1 желтоқсандағы ахуал бойынша тіркелген заңды тұлғалар саны 506360 бірлікті құрады, оның ішінде 392347 жұмыс жасайтын заңды тұлғалар
  1 560 398
  Тіркелген жеке кәсіпкерлік субъектілерінің саны 1560398 құрады, оның ішінде 1444551 жұмыс жасайтын субъектілер
  2 001 152
  Тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 2001152 бірлікті, оның ішінде жұмыс жасайтындары – 1781867 құрады
  Мөлшері мен белсенділік белгісі бойынша тіркелген және жұмыс істеп тұрған субъектілер
  2022 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша
    Заңды тұлғалар  Дара кәсіпкерлік субъектілері Филиалдар және шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер
  тіркелген жұмыс істеп тұрған тіркелген жұмыс істеп тұрған тіркелген жұмыс істеп тұрған тіркелген жұмыс істеп тұрған
  Барлығы   506 360   392 347 1 560 398 1 444 551 28 043 18 938 2 001 152 1 781 867
   Шағын   497 444   383 622 - - 26 920 17 834 437 912 334 591
   Орта   6 480   6 329 - - 635 622 2 849 2 732
   Ірі   2 436   2 396 - - 488 482 - -
  Субъектілер серпіні

  Жыл сайын тіркелген заңды тұлғалар санының орта есеппен 5%-ға өскені байқалады, осылай соңғы он жылда (2012-2021 жылдары) олардың саны 317926-нан 481732 дейін (163806 бірлікке немесе 51,5%-ға) өсті. Осыған байланысты негізгі өсім шағын заңды тұлғалар есебінен орын алатындығын атап өту қажет, олардың саны жыл сайын тұрақты түрде орташа 4,9%-ға көбейді. Шағын кәсіпкерліктен бөлек, орта және ірі заңды тұлғалар серпіні тұрақсыз сипатқа ие. Соңғы онжылдықта, орта және ірі заңды тұлғалар санының жыл сайынғы өсуі аясында, 2016, 2017 және 2019 жылдары олардың саны елеусіз түрде, бірақ (1,3%-ға, 1,4%-ға және 3,1%-ға сәйкесінше) төмендеді.

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Қазақстан Республикасы 317 926 338 981 353 833 360 287 383 850 412 677 433 774 446 687 461 983 481 732
  шағын 309 499 330 435 344 994 351 229 374 912 403 862 424 796 437 988 453 343 472 777
  орта 6 095 6 113 6 364 6 572 6 502 6 432 6 490 6 297 6 235 6 494
  ірі 2 332 2 433 2 475 2 486 2 436 2 383 2 488 2 402 2 405 2 461
  Тіркелген және жұмыс жасайтын заңды тұлғалар

  В ноябре 2022 года по сравнению с октябрем наблюдается некоторое увеличение количества зарегистрированных юридических лиц (на 0,2%), в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года их количество увеличилось на 5,2%. Одновременно наблюдается увеличение и количества действующих юридических лиц – на 1,2% и 11,7% соответственно. С начала года по видам экономической деятельности наибольшее количество зарегистрированных юридических лиц сохраняется по отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов», доля которых на 1 декабря 2022г. составила 28,1%. На втором месте – «Строительство» (13,6%), на третьем – «Предоставление прочих видов услуг» (9,9%). В совокупности доля этих трех видов деятельности составляет 51,6% всех зарегистрированных юридических лиц.

  2022 жылғы 1 желтоқсандағы ахуал бойынша барынша көп тіркелген заңды тұлғалар саны Алматы қаласына (139 927 немесе 27,6%) және Астана (93 799 немесе 18,5%), және Қарағанды облысына (28 582 немесе 5,6%) тиесілі. Ең аз тіркелген заңды тұлғалар саны Ұлытау (2 887 және 0,6%), Абай (8 027 және 1,6%) және Жетісу (8 055 және 1,6%) облыстарына тиесілі.

  Қызмет түрлері және белсенділігi бойынша
  2022 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша
    Барлығы Одан
  жұмыс істейтіндер оның ішінде Таратылу процесінде
  қайта тіркелгендер белсенді уақытша белсенді еместері
  Республика Казахстан   506 360   392 347   58 748   191 243   142 356   5 185
  Ауыл, орман және балық шаруашылығы   20 402   16 811   2 048   8 236   6 527    126
  Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу   5 117   4 155    738   1 395   2 022    58
  Өндеу өнеркәсібі   25 587   19 602   2 108   9 731   7 763    298
  Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау   1 865   1 509    205    730    574    13
  Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өндеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет   2 749   2 113    191   1 094    828    39
  Құрылыс   68 852   52 085   7 306   15 922   28 857   1 302
  Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу   142 095   101 978   16 354   46 254   39 370   1 763
  Көлік және жинақтау   20 252   15 692   2 275   7 502   5 915    234
  Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету   9 648   7 744   1 420   3 738   2 586    51
  Ақпарат және байланыс   15 883   12 912   2 782   6 336   3 794    76
  Қаржы және сақтандыру қызметі   7 969   5 207    743   2 673   1 791    140
  Жылжымайтын мүлікпен операциялар   23 006   19 121   3 169   11 294   4 658    202
  Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет   34 725   27 581   3 632   14 627   9 322    240
  Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет   22 848   18 404   2 511   10 056   5 837    153
  Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру   9 601   9 302    212   8 974    116    44
  Білім беру   28 181   25 769   1 585   19 961   4 223    128
  Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету   9 957   8 757    812   5 913   2 032    60
  Өнер, ойын-сауық және демалыс   7 445   5 927    938   3 128   1 861    41
  Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну   50 177   37 677   9 719   13 678   14 280    217
  Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі, өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі - - - - - -
  Аумақтан тыс ұйымдар мен органдардың қызметі    1 - - 1 -    -
  Өлшем мен меншік нысандары бойынша тіркелген заңды тұлғалар
  2022 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша
  Барлығы Оның ішінде меншік нысандары және түрлері бойынша
  мемлекеттік жеке всего одан шетелдік
  мемлекеттің қаты-суымен (шетелдің қатысуынсыз) бірлескен кәсіп-орындар (шетелдің қатысуымен) совместных предприятий
  Республика Казахстан 506 360 25 577 439 000 386 11 046 41 783
  Шағын 497 444 20 895 435 239 302 10 774 41 310
  Орта 6 480 3 559 2 639 37 160 282
  Ірі 2 436 1 123 1 122 47 112 191
  Тіркелген және жұмыс жасайтын жеке кәсіпкерлік субъектілері (ЖК және ЖКС)

  2022 жылғы қарашада қазанмен салыстырғанда кейбір тіркелген жеке кәсіпкерлік субъектілерінің (2,7%-ға) өскені байқалады, өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда олардың саны 22,8%-ға көбейді. Сонымен қатар жұмыс жасайтын жеке кәсіпкерлік субъектілер санының да 3,2%-ға және 28,6%-ға сәйкесінше өскені байқалады. Жыл басынан бері экономикалық қызмет түрлері бойынша тіркелген жеке кәсіпкерлік субъектілерінің барынша басым бөлігі «Көтерме және бөлшек сауда; автокөліктер мен мотоциклдерді жөндеу» саласы бойынша сақталуда, 2022 жылғы 1 желтоқсандағы олардың үлесі 36,0%-ды құрайды. Екінші орында «Ауыл, орман және балық шаруашылығы» (16,7%), үшінші орында «Өзге де қызмет түрлерін ұсыну» (18,2%). Осы үш қызмет түрінің жиынтық үлесі барлық тіркелген жеке кәсіпкерлік субъектілердің 70,9%-ын құрайды.

  Қызмет түрлері бойынша тіркелген және жұмыс жасайтын жеке кәсіпкерлік субъектілері
  2022 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша
  Барлығы Оның ішінде іске асыратындар:
  тіркелген жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлік түрінде бірлескен кәсіпкерлік түрінде
  тіркелген жұмыс істейтін тіркелген жұмыс істейтін
  Барлығы 1 560 398 1 444 551 1 488 421 1 373 493 71 977 71 058
  Ауыл, орман және балық шаруашылығы 259 911 247 919 188 046 176 947 71 865 70 972
  Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу 535 506 535 506 - -
  Өңдеу өнеркәсібі 75 216 69 856 75 206 69 846 10 10
  Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау 523 465 523 465 - -
  Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет 1 863 1 699 1 862 1 698 1 1
  Құрылыс 46 500 42 417 46 499 42 416 1 1
  Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу 562 511 524 912 562 494 524 898 17 14
  Көлік және жинақтау 76 762 69 350 76 752 69 344 10 6
  Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету 42 066 38 222 42 062 38 218 4 4
  Ақпарат және байланыс 16 805 15 177 16 805 15 177 - -
  Қаржы және сақтандыру қызметі 576 492 576 492 - -
  Жылжымайтын мүлікпен операциялар 82 781 73 550 82 756 73 530 25 20
  Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет 31 458 28 373 31 457 28 372 1 1
  Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет 33 528 30 648 33 520 30 640 8 8
  Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру 103 101 103 101 - -
  Білім беру 23 392 21 633 23 391 21 632 1 1
  Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету 9 289 8 720 9 289 8 720 - -
  Өнер, ойын-сауық және демалыс 13 126 11 718 13 125 11 717 1 1
  Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну 283 453 258 793 283 420 258 774 33 19
  Тіркелген және жұмыс жасайтын филиалдар және шетелдік заңды тұлға филиалдары

  2022 жылғы 1 желтоқсандағы ахуал бойынша тіркелген филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының саны 32133 бірлікті құрады, оның ішінде жұмыс жасайтыны - 21095. Барынша көп тіркелген филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының саны Алматы қаласына (3900 немесе 12,1%) және Астана қаласына (3736 немесе 11,6%), және Қарағанды облысына (2144 немесе 6,7%) тиесілі. Экономикалық қызмет түрлері бойынша тіркелген филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының барынша басым үлесі «Өзге де қызмет түрлерін ұсыну» (12809 немесе 39,9%), «Көтерме және бөлшек сауда; автокөліктер мен мотоциклдерді жөндеу» (4749 немесе 14,8%) және «Құрылыс» (2247 немесе 7,0%) салаларына жатады.

  Өлшем мен меншік нысандары бойынша тіркелген және жұмыс істейтін филиалдар
  2022 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша
  Барлығы Оның ішінде меншік нысандары және түрлері бойынша
  мемлекеттік жеке барлығы одан шетелдік
  мемлекеттің қаты-суымен (шетелдің қатысуынсыз) бірлескен кәсіп-орындар (шетелдің қатысуымен) совместных предприятий
  Қазақстан Республикасы 28 043 2 168 24 525 280 734 1 350
  Шағын 26 920 1 981 23 638 246 683 1 301
  Орта 635 105 502 18 24 28
  Ірі 488 82 385 16 27 21
  Өлшем мен белсенділік белгісі бойынша тіркелген шетелдік филиалдары
  2022 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша
  Барлығы Одан
  жұмыс істейтіндер Оның ішінде Таратылу процесінде
  қайта тіркелгендер белсенді уақытша белсенді еместері
  Қазақстан Республикасы 4 090 2 157 331 1 012 814 88
  Шағын 4 043 2 112 331 968 813 87
  Орта 22 20 - 20 - 1
  Ірі 25 25 - 24 1 -
  Тіркелген және жұмыс жасайтын заңды тұлғалар, филиалдар мен шетелдік және бірлескен меншік нысаны бар шетелдік заңды тұлға филиалдары

  2022 жылы өткен жылмен салыстырғанда тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар және шетелдік меншік нысаны бар шетелдік заңды тұлға филиалдарының саны елеулі өсті. Егер өткен жылдары мұндай субъектілердің өсімі орташа 6,7%-ды құраса, 2022 жылдың 11 айындағы өсім 24,9%-ды құрады. Тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар және бірлескен меншік нысаны бар шетелдік заңды тұлға филиалдары өсімі 1,2%.

  Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар мен шетелдік және бірлескен меншік нысаны бар шетелдік заңды тұлға филиалдарының барынша басым үлесі «Көтерме және бөлшек сауда; автокөліктер мен мотоциклдерді жөндеу» – 38,9%, «Өзге де қызмет түрлерін ұсыну» – 12,4%, «Құрылыс» – 10,4% салаларына тиесілі.

  Шетелдік мен бірлескен меншік нысанымен тіркелген және жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалар, филиалдар мен шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары*
  2022 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша
  Заңды тұлғалар, филиалдар мен шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары
  шетелдік меншік бірлескен меншік
  тіркелген жұмыс істейтін тіркелген жұмыс істейтін
  Қазақстан Республикасы 47223 35 272 11 780 8 171
  Ресей 18 189 14 852 4 990 3 702
  Туркия 5 057 3 601 790 468
  Қытай 3 260 1 746 763 457
  Қырғызстан 2 930 2 290 384 263
  Өзбекстан 2 839 2 141 675 455
  Украина 1 242 924 377 260
  Әзірбайжан 1 157 904 208 130
  Германия 903 693 534 378
  Корея Республикасы 848 555 190 108

  * Тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар және шетелдік заңды тұлға филиалдары ең көп 10 көшбасшы ел

  Тіркелген және жұмыс жасайтын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

  2022 жылғы 1 желтоқсандағыдағы ахуал бойынша жұмыс жасап тұрған ШОК субъектілерінің саны өткен жылғы сәйкес мерзіммен салыстырғанда 25,1%-ға көбейді. ШОК субъектілерінің жалпы санындағы жеке кәсіпкерлердің үлесі 65,6%-ды, шағын кәсіпкерлік заңды тұлғалары– 21,9%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 12,4%, орта кәсіпкерлік заңды тұлғалары – 0,1%-ды құрады.

  Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің барынша басым үлесі «Көтерме және бөлшек сауда; автокөліктер мен мотоциклдерді жөндеу» – 34,8%; «Өзге де қызмет түрлерін ұсыну» – 15,4%. «Ауыл, орман және балық шаруашылығы» – 14,6% салаларына тиесілі.

  Қазақстан Республикасындағы аумақтар бөлісінде тіркелген және жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер саны
  2022 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша
  тіркелген Өткен жылғы тиісті кезеңге, пайызбен Жұмыс істейтіндер Өткен жылғы тиісті кезеңге, пайызбен
  Қазақстан Республикасы 2 001 152 118,5 1 781 867 125,1
  Абай 54 274 115,5 48 633 118,1
  Ақмола 59 364 107,2 53 955 110,5
  Ақтөбе 89 441 119,1 81 017 123,7
  Алматы 124 492 127,6 114 156 134,7
  Атырау 68 457 115,3 61 808 119,7
  Батыс Қазақстан 58 085 113,9 51 887 117,4
  Жамбыл 104 513 119,7 90 126 126,2
  Жетісу 59 155 113,4 52 573 118,0
  Қарағанды 103 415 110,8 91 457 113,8
  Қостанай 64 845 106,4 60 632 110,9
  Қызылорда 71 073 124,5 66 054 129,5
  Маңғыстау 80 330 126,2 73 612 131,5
  Павлодар 57 932 108,5 51 573 110,3
  Солтүстік Қазақстан 36 192 105,4 32 624 108,0
  Түркістан 183 911 123,2 180 207 124,7
  Ұлытау 18 452 118,8 16 975 120,4
  Шығыс Қазақстан 68 446 108,6 60 426 111,2
  Астана қаласы 229 376 120,9 201 074 124,4
  Алматы қаласы 349 563 119,0 285 640 140,3
  Шымкент қаласы 119 836 133,1 107 438 142,3
  Глоссарий

  Жеке кәсіпкерлік – бұл Қазақстан Республикасы азаматтарының, қандастардың таза кіріс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың өздерінің меншігіне негізделген және жеке тұлғалар атынан, олардың тәуекел етуімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі. Жеке кәсіпкерлік өзіндік немесе бірлескен кәсіпкерлік түрінде жүзеге асырылады.

  Өзіндік кәсіпкерлікті бір жеке тұлға өзіне меншік құқығымен тиесілі мүлік негізінде, сондай-ақ мүлікті пайдалануға және (немесе) оған иелік етуге жол беретін өзге де құқыққа орай дербес жүзеге асырады.

  Бірлескен кәсіпкерлікті жеке тұлғалар (жеке кәсіпкерлер) тобы өздеріне ортақ меншік құқығымен тиесілі мүлік негізінде, сондай-ақ мүлікті бірлесіп пайдалануға және (немесе) оған иелік етуге жол беретін өзге де құқыққа орай жүзеге асырады.

  Кәсіпкерлік субъектілерінің санаттары – қызметкерлердің орташа жылдық саны мен орташа жылдық табысқа байланысты кәсіпкерлік субъектілері мына топтарға жатады: "шағын кәсіпкерлік субъектілері", оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері; орта кәсіпкерлік субъектілері; ірі кәсіпкерлік субъектілері. Мемлекеттік статистика мақсаты үшін тек қана қызметкерлердің орташа жылдық саны белгісі ғана пайдаланылады.

     Қызметтің негізгі түрі – шаруашылық жүргізуші субъект жүзеге асыратын қызметтің кез келген басқа түріне қосылған құн салығынан асатын қызмет түрі;

  Қосылқы қызмет түрі – үшінші тұлғалар үшін өнімді (тауарды және қызметті) өндіру мақсатында жүзеге асырылатын негізгіден басқа қызмет түрі.

  Әдістемелік түсіндірмелер

  Барлық ұсынылған көрсеткіштер Статистикалық бизнес-тіркелім негізінде қалыптасқан, ол заңды тұлғалар, филиалдар және шетелдік заңды тұлға филиалдары, сондай-ақ тіркеу органдарында тіркеуден немесе қайта тіркеуден өткен жеке кәсіпкерлік субъектілері туралы ақпаратты қамтиды.

  Ұсынылған кестелер тіркелген және жұмыс жасап тұрған заңды тұлғалардың, филиалдардың және шетелдік заңды тұлға филиалдарының, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің, сондай-ақ өңірлер бөлінісі мен қызмет түрлері бойынша, меншік нысандары бойынша, мөлшері бойынша шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің санын көрсетеді.

  Қызмет түрлері қолданыстағы Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес ұсынылған. Бірнеше қызмет түрлерін жүзеге асыратын субъектілер ең көп қосылған құн өсімін қамтамасыз ететін, негізгі қызмет бойынша есептеледі.

  Статистикалық бизнес-тіркелімде жұмыс жасайтын субъектілерге мыналар жатады:

  • дәл қазіргі уақытта экономикалық қызметті жүзеге асыратын, яғни белсенді субъектілер;
  • жаңадан тіркелген және экономикалық қызметті әлі жүзеге асырмағандар;
  • уақытша қызметін тоқтатқан субъектілер.

  «Қызметкерлердің саны бойынша заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің, сондай-ақ жеке кәсіпкерлік субъектілерінің өлшемділігі жіктеуішіне» сәйкес мөлшері бойынша қызметкерлердің жалпы жылдық санына байланысты субъектілерді 3 топқа бөлу қарастырылған:

  • шағын (100 адамға дейін);
  • орта (101ден 250 адамға дейін);
  • ірі (250 адамнан астам).

  Филиалдары бар заңды тұлғалар оның барлық филиалдарындағы қызметкерлерінің тізімдік санымен бірге есептеледі.

  Шығаруға жауапты:
  Статистикалық тіркелімдер және жіктелімдер департаменті
  Департамент директоры:
  Г. Шукалова
  Тел. +7 7172 749543
  Орындаушы:
  Д. Аубакирова
  Тел. +7 7172 7497-94
  E-mail: diya.aubakirova@aspire.gov.kz
  Мекенжай:
  010000, Астана қаласы
  Мәңгілік ел даңғылы, 8
  Министрліктер үйі, 4-кіреберіс
  Онлайн кеңесші