Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
  Түйінді тұстар
  2 026,5 мың
  2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тіркелген ШОК субъектілерінің саны 2026,5 мың бірлікті құрады
  1 818,8 мың
  2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 1818,8 мың бірлікті құрады
  4 109,7 мың
  2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ШОК-та жұмыспен қамтылғандар саны 4109,7 мың адамды құрады
  59 221,5 млрд.
  2022 жылғы қаңтар-желтоқсан ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы 59221,5 млрд. құрады
  2022 жылғы 4 тоқсандағы ШОК субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің құрылымы
  пайызбен
  2022ж. қаңтар-желтоқсан

  Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 67,9%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 18,7%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 13,2%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,2%-ды құрады.

  ШОК ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде

  Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде тіркелген субъектілердің ең көп санын дара кәсіпкерлер –1,3 млн. бірлікті, одан жұмыс істеп тұрғандар 1,2 млн. бірлікті құрайды.

  Жұмыспен қамтылғандар санының ең көбі шағын кәсіпкерлікке – 1,7 млн. адам және дара кәсіпкерлерге – 1,7 млн. бірлік келеді.

  Шағын кәсіпкерліктің өнім шығарылымы 42,1 трлн. теңгені құрады, бұл барлық ШОК субъектілерінің жалпы өнім шығарылымынан 71% ды құрайды.

  ШОК субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштері
  2023 жылғы 1 қаңтарға 2022 жылғы 1 қаңтарға
  Шағын және орта кәсіпкерліктегі тіркелген субъектілер, бірлік 2 026 527 1 694 672
  соның ішінде:
  шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары 438 403 416 080
  орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары 3 032 2 903
  дара кәсіпкерлер 1 336 490 1 044 252
  шаруа немесе фермер қожалықтары 248 602 231 437
  Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыс істеп тұрған субъектілер, бірлік 1 818 764 1 431 647
  соның ішінде:
  шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары 340 584 299 737
  орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары 2 924 2 754
  дара кәсіпкерлер 1 234 536 907 722
  шаруа немесе фермер қожалықтары 240 720 221 434
  Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыспен қамтылғандар саны, адам 4 109 741 3 475 204
  соның ішінде:
  шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары 1 728 767 3 125 088
  орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары 380 081 350 116
  дара кәсіпкерлер 1 678 463 1 367 140
  шаруа немесе фермер қожалықтары 322 430 304 555
  Шағын және орта кәсіпкерліктегі өнім шығарылымы, млн. теңге 59 221 488 42 842 358
  соның ішінде:
  шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары 42 069 312 29 452 215
  орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары 9 699 892 7 679 792
  дара кәсіпкерлер 4 468 161 3 404 453
  шаруа немесе фермер қожалықтары 2 984 123 2 305 898
  Динамикалық кестелер
  Тіркелген ШОК субъектілерінің жалпы санында жұмыс істеп тұрғандардың үлесі
  Пайызбен
  2022ж. қаңтар-желтоқсан

  Тіркелген ШОК субъектілерінің жалпы санында жұмыс істеп тұрғандардың үлесі 89,7% құрады, бұл өткен жылғы деңгейден 5,2 п.п. жоғары. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлес Түркістан (98,1%), Қостанай (93,9%) және Қызылорда (93,5%) облыстарында байқалады. Ең аз үлес Алматы қаласында (82,7%) тіркелген.

  ШОК субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштері
      2023 жылғы 1 қаңтарға 2022 жылғы 1 қаңтарға
    тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік
  Қазақстан Республикасы 2 026 527 1 818 764 1 694 672 1 431 647
  Абай 54 845 49 693 47 170 41 279
  Ақмола 59 846 54 838 55 003 48 544
  Ақтөбе 90 622 82 580 75 525 65 992
  Алматы 126 343 116 585 98 197 85 535
  Атырау 69 332 63 115 59 528 52 031
  Батыс Қазақстан 58 546 53 008 51 012 44 260
  Жамбыл 106 194 92 572 87 108 71 298
  Жетісу 59 523 53 600 52 251 44 181
  Қарағанды 104 175 93 086 93 415 81 047
  Қостанай 65 125 61 133 60 772 54 870
  Қызылорда 71 823 67 145 56 976 51 063
  Маңғыстау 81 619 75 341 64 330 56 521
  Павлодар 58 274 52 084 53 361 46 694
  Солтүстік Қазақстан 36 305 33 066 34 251 30 228
  Түркістан 188 186 184 579 149 383 144 778
  Ұлытау 18 760 17 413 15 608 14 249
  Шығыс Қазақстан 68 753 61 475 62 923 54 637
  Астана қаласы 232 081 204 308 191 109 163 017
  Алматы қаласы 353 766 292 734 295 861 206 109
  Шымкент қаласы 122 409 110 409 90 889 75 314
    2023 жылғы 1 қаңтарға 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан 2022 жылғы 1 қаңтарға 2021 жылғы қаңтар- желтоқсан
    ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге
  Қазақстан Республикасы 4 109 741 59 221 488 3 475 204 42 842 358
  Абай 99 473 653 473 88 802 615 200
  Ақмола 140 914 1 589 934 132 082 1 183 235
  Ақтөбе 181 968 1 774 299 151 178 1 431 009
  Алматы 223 516 2 834 846 189 256 2 061 043
  Атырау 152 405 6 231 472 134 082 3 667 098
  Батыс Қазақстан 122 440 2 271 359 109 244 1 684 267
  Жамбыл 151 884 1 056 476 123 935 766 650
  Жетісу 102 053 935 940 88 963 567 839
  Қарағанды 232 552 2 414 804 216 288 1 905 609
  Қостанай 166 315 2 138 576 159 546 1 478 115
  Қызылорда 121 700 645 195 103 165 459 994
  Маңғыстау 155 340 1 831 998 125 886 1 604 566
  Павлодар 136 236 1 362 019 135 347 1 087 033
  Солтүстік Қазақстан 106 426 1 315 747 102 938 912 242
  Түркістан 263 611 1 429 254 220 329 1 209 130
  Ұлытау 31 199 167 614 27 257 167 959
  Шығыс Қазақстан 157 970 1 409 365 151 137 1 098 451
  Астана қаласы 489 593 11 422 861 415 469 8 853 402
  Алматы қаласы 868 496 15 774 749 628 690 10 481 738
  Шымкент қаласы 205 650 1 961 507 171 610 1 607 778
  Динамикалық кестелер
  2022 жылғы 4 тоқсандағы экономикалық белсенді халықтағы ШОК-та жұмыспен қамтылғандар санының үлесі
  Пайызбен
  2022ж. қаңтар-желтоқсан

  ШОК саласына елдің экономикалық белсенді халқының жалпы санынан 43,6% келеді. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлес Алматы және Астана қалаларында басым. Ең аз үлес Жамбыл облысында тіркелген.

  ШОК экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде

  2023 жылғы 1 қаңтарда тіркелген ШОК субъектілерінің саны 2026,5 мың бірлікті құрады және 2022 жылдың сәйкес күнімен (1694,7 мың бірлік) салыстырғанда 19,6%-ға артты.

  2023 жылғы 1 қаңтарда жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 1818,8 мың бірлікті құрады және 2022 жылдың сәйкес күнімен (1431,6 мың бірлік) салыстырғанда 27%-ға артты.

  2023 жылғы 1 қаңтарда ШОК-та жұмыспен қамтылғандар саны 4109,7мың адамды құрады, бұл 18,3%-ға көп.

  2022 жылғы қаңтар-желтоқсанда ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы 59221,5 млрд. теңгені құрады және 2021 жылдың өткен кезеңімен салыстырғанда салыстырмалы бағаларда 38,2%-ға артты.

  Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде ШОК субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштері
  Тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, бірлік ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге
  2023 жылғы 1 қаңтарға 2022 жылғы 1 қаңтарға 2023 жылғы 1 қаңтарға 2022 жылғы 1 қаңтарға 2023 жылғы 1 қаңтарға 2022 жылғы 1 қаңтарға 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан 2021 жылғы қаңтар- желтоқсан
  Барлығы 2 026 527 1 694 672 1 818 764 1 431 647 4 109 741 3 475 204 59 221 488 42 842 815
  Ауыл, орман және балық шаруашылығы 290 299 279 618 275 776 261 071 459 144 443 410 4 747 512 3 659 552
  Өнеркәсіп 114 464 80 658 101 576 64 749 425 003 351 938 12 415 717 9 369 757
  Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу 5 471 5 110 4 535 4 048 41 790 32 184 3 249 919 2 305 621
  Өңдеу өнеркәсібі 102 527 69 392 91 628 55 862 344 797 286 136 8 214 241 5 809 171
  Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау 2 214 2 056 1 828 1 576 17 021 14 557 738 596 1 053 564
  Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет 4 252 4 100 3 585 3 263 21 395 19 061 212 961 201 401
  Құрылыс 114 515 104 679 94 679 81 149 332 254 290 359 7 976 247 6 184 048
  Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу 711 925 548 605 638 128 456 785 1 238 249 991 673 16 886 625 11 249 462
  Көлік және жинақтау 96 473 93 098 85 484 77 877 204 880 184 316 3 523 749 2 371 128
  Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету 51 663 46 087 46 194 39 535 145 364 131 205 1 184 503 644 231
  Ақпарат және байланыс 32 318 28 323 28 068 22 939 96 432 73 788 1 674 825 1 409 778
  Қаржы және сақтандыру қызметі 8 027 8 503 5 456 5 265 24 326 22 541 755 978 535 254
  Жылжымайтын мүлікпен операциялар 96 992 92 337 86 613 76 956 179 530 166 310 2 021 849 1 305 738
  Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет 63 725 60 968 54 572 48 908 166 122 142 075 2 415 762 2 324 024
  Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет 55 752 49 822 49 130 41 491 186 730 158 646 1 920 366 1 049 789
  Білім беру 38 077 29 420 34 673 25 509 143 824 121 133 520 725 356 822
  Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету 17 440 14 193 16 029 12 431 92 599 83 395 660 172 531 340
  Өнер, ойын-сауық және демалыс 17 962 15 683 15 603 12 630 36 648 30 302 1 126 174 954 703
  Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну 316 895 242 678 286 783 204 352 378 636 284 113 1 391 284 897 191
  Динамикалық кестелер
  2022 жылғы 4 тоқсандағы ЭҚТ бөлінісінде ШОК субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің құрылымы
  2022ж. қаңтар-желтоқсан

  Субъектілер санының, жұмыспен қамтылғандар санының және өнім шығарылымының ең көп үлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласында басым.

  Ел экономикасына ШОК-тың үлесі

  Республика бойынша 2022 жылғы қаңтар-қыркүйекте ресми статистикалық деректерге сәйкес ЖІӨ-де ШОК үлесі 36,5% құрады және өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,2 п.п. көбейді.

  ЖІӨ-дегі (ЖӨӨ) ШОК үлесі*
    2022 жылғы қаңтар-желтоқсан 2021 жылғы қаңтар-желтоқсан
    ШОК ЖҚҚ, млн. тг. ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен ШОК ЖҚҚ, млн. тг. ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен
  Қазақстан Республикасы 37 605 910,3 36,5 27 399 000,3 33,3
  Абай 382 920,5 16,6 - -
  Ақмола 989 698,9 29,5 721 440,7 28,2
  Ақтөбе 1 088 508,2 25,2 870 392,7 24,3
  Алматы 1 790 288,5 42,1 1 647 866,4 37,5
  Атырау 3 211 101,6 22,8 2 346 914,1 23,5
  Батыс Қазақстан 1 458 956,0 33,1 1 112 278,7 32,7
  Жамбыл 658 429,0 24,0 505 904,0 21,5
  Жетісу 544 964,5 39,3 - -
  Қарағанды 1 432 323,3 19,4 1 191 837,5 15,5
  Қостанай 1 373 972,0 33,0 909 806,5 27,2
  Қызылорда 422 593,7 18,1 306 949,7 16,3
  Маңғыстау 1 215 993,8 30,0 1 130 218,1 31,6
  Павлодар 793 768,6 19,0 644 009,3 17,8
  Солтүстік Қазақстан 795 864,3 37,5 560 766,0 31,4
  Түркістан 892 036,4 25,4 727 010,5 26,0
  Ұлытау 84 924,4 5,1 - -
  Шығыс Қазақстан 864 163,8 22,2 1 026 698,3 19,7
  Астана қаласы 7 261 418,7 69,5 5 635 558,3 66,9
  Алматы қаласы 11 026 055,0 57,8 6 937 664,9 46,5
  Шымкент қаласы 1 317 929,1 41,6 1 123 684,4 42,3
  Динамикалық кестелер
  Шағын және орта кәсіпкерлік бөлінісінде ЖІӨ-дегі ШОК үлесі
  2022ж. қаңтар-желтоқсан

  Субъектілердің санаттарына бөлінісінде шағын кәсіпкерліктің үлесі 30,4%-ды және орта кәсіпкерліктің үлесі 6,2%-ды құрайды.

  Глоссарий

  Дара кәсіпкерлік Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың таза табыс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың меншігіне негізделген және жеке тұлғалардың атынан, олардың тәуекелі мен мүліктік жауапкершілігі үшін жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі болып табылады.

  Жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы өнімін өндіру үшін пайдаланумен, сондай-ақ осы өнімді қайта өңдеумен және өткізумен тығыз байланысты адамдардың еңбек бірлестігі шаруа немесе фермер қожалығы деп танылады.

  Экономикалық қызмет түрі-жабдық, жұмыс күші, өндірістік процестер, ақпараттық желілер мен өнімдер біріктіріліп, біртекті өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) құрылуына әкелетін қызмет. Экономикалық қызмет түрі шығындармен, өндіріс процесімен және өндірілген өніммен сипатталады. Әрбір тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектісіне қосылған құнның ең көп өсуін қамтамасыз ететін, яғни негізгі болып табылатын экономикалық қызмет түрі беріледі.

  Өнім шығару – барлық шығарылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өндірушінің бағасымен көрсетілетін құны.

  Әдіснамалық түсіндірмелер

  Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қызметі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексімен регламенттелетін заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары жатады.

  Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және жұмыскерлерінің жылдық орташа саны жүз адамнан аспайтын және жылдық орташа табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің үш жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын кәсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғалар жатады.

  Орта кәсіпкерлік субъектілеріне шағын және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын, кәсіпкерлікті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар жатады.


  Шығаруға жауапты:
  Ұлттық шоттар департаменті
  Департамент директоры:
  Ә. Нақыпбеков
  Тел. +7 7172 749717
  Орындаушы:
  А. Курманбаева
  Тел. +7 7172 749814
  Е-mail: a.kurmanbaeva @aspire.gov.kz
  Мекенжай:
  010000, Астана қаласы
  Мәңгілік Ел даңғылы, 8
  Министрліктер Үйі, 4-кіреберіс
  Онлайн кеңесші