Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
  Түйінді тұстар
  2 178,9 мың
  2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тіркелген ШОК субъектілерінің саны 2178,9 мың бірлікті құрады;
  2 002,2 мың
  2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 2002,2 мың бірлікті құрады;
  4 326 мың
  2024 жылғы 1 жағдай бойынша ШОК-та жұмыспен қамтылғандар саны 4326 мың адамды құрады;
  68 710,5 млрд.
  2023 жылғы қаңтар-желтоқсан ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы 68710,5 млрд. құрады.
  2023 жылғы қаңтар-желтоқсан ШОК субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің құрылымы
  пайызбен
  2023ж. қаңтар-желтоқсан

  Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 68,4%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 18%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 13,5%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,1%-ды құрады.

  ШОК ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде

  Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде тіркелген субъектілердіңең көп санын дара кәсіпкерлер –1,4 млн. бірлікті, одан жұмыс істеп тұрғандар1,3 млн. бірлікті құрайды.

  Жұмыспен қамтылғандар санының ең көбі шағын кәсіпкерлікке– 1,7 млн. адам және дара кәсіпкерлерге – 1,8 млн. бірлік келеді.

  Шағын кәсіпкерліктің өнім шығарылымы 47,2 трлн. теңгені құрады, бұл барлық ШОК субъектілерінің жалпы өнім шығарылымынан 68,6% ды құрайды.

  ШОК субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштері
  2024 жылғы 1 қаңтарға 2023 жылғы 1 қаңтарға
  Шағын және орта кәсіпкерліктегі тіркелген субъектілер, бірлік 2 178 951 2 026 527
  соның ішінде:
  шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары 456 655 438 403
  орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары 3 024 3 032
  дара кәсіпкерлер 1 442 861 1 336 490
  шаруа немесе фермер қожалықтары 276 411 248 602
  Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыс істеп тұрған субъектілер, бірлік 2 002 199 1 818 764
  соның ішінде:
  шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары 360 268 340 584
  орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары 2 940 2 924
  дара кәсіпкерлер 1 369 043 1 234 536
  шаруа немесе фермер қожалықтары 269 948 240 720
  Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыспен қамтылғандар саны, адам 4 326 316 4 109 741
  соның ішінде:
  шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары 1 772 925 1 728767
  орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары 395 186 380 081
  дара кәсіпкерлер 1 808 655 1 678 463
  шаруа немесе фермер қожалықтары 349 550 322 430
  Шағын және орта кәсіпкерліктегі өнім шығарылымы, млн. теңге 68 710 494 59 221 488
  соның ішінде:
  шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары 47 162 247 42 069 312
  орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары 12 085 620 9 699 892
  дара кәсіпкерлер 6 729 352 4 468 161
  шаруа немесе фермер қожалықтары 2 733 275 2 984 133
  Тіркелген ШОК субъектілерінің жалпы санында жұмыс істеп тұрғандардың үлесі
  Пайызбен
  2023ж. қаңтар-желтоқсан

  Тіркелген ШОК субъектілерінің жалпы санында жұмыс істеп тұрғандардың үлесі 91,9 % құрады, бұл өткен жылғы деңгейден 2,1 п.п. жоғары. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлесі Түркістан (98,1%), Алматы (94,9%), Ұлытау (94,6%), Қостанай (94,5%) және Қызылорда (94,4%) облыстарында байқалады. Ең аз үлес Астана (89,2%) және Алматы (89,1%) қалаларында тіркелген.

  ШОК субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштері
  2024 жылғы 1 қаңтарға 2023 жылғы 1 қаңтарға
  тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік
  Қазақстан Республикасы 2 178 951 2 002 199 2 026 527 1 818 764
  Абай 57 925 53 269 54 845 49 693
  Ақмола 62 503 57 919 59 846 54 838
  Ақтөбе 92 112 83 819 90 622 82 580
  Алматы 141 877 134 628 126 343 116 585
  Атырау 70 866 65 045 69 332 63 115
  БатысҚазақстан 62 642 57 653 58 546 53 008
  Жамбыл 118 621 106 779 106 194 92 572
  Жетісу 63 584 58 914 59 523 53 600
  Қарағанды 109 615 99 190 104 175 93 086
  Қостанай 67 997 64 286 65 125 61 133
  Қызылорда 71 147 67 180 71 823 67 145
  Маңғыстау 84 971 79 742 81 619 75 341
  Павлодар 60 689 54 578 58 274 52 084
  СолтүстікҚазақстан 37 977 34 891 36 305 33 066
  Түркістан 210 898 206 855 188 186 184 579
  Ұлытау 19 858 18 791 18 760 17 413
  ШығысҚазақстан 69 702 62 616 68 753 61 475
  Астанақаласы 254 999 227 386 232 081 204 308
  Алматы қаласы 381 950 340 132 353 766 292 734
  Шымкент қаласы 139 018 128 526 122 409 110 409
  2024 жылғы 1 қаңтарға 2023 жылғы қаңтар-желтоқсан 2022 жылғы 1 қаңтарға 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан
  ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге
  Қазақстан Республикасы 4 326 316 68 710 494 4 109 741 59 221 488
  Абай 105 110 1 010 989 99 473 653 473
  Ақмола 142 704 1 597 664 140 914 1 589 934
  Ақтөбе 179 474 2 268 851 181 968 1 774 299
  Алматы 244 804 3 623 619 223 516 2 834 846
  Атырау 148 051 5 064 605 152 405 6 231 472
  БатысҚазақстан 125 446 2 318 951 122 440 2 271 359
  Жамбыл 169 495 1 266 445 151 884 1 056 476
  Жетісу 108 025 1 079 608 102 053 935 940
  Қарағанды 243 800 2 719 175 232 552 2 414 804
  Қостанай 163 725 2 076 276 166 315 2 138 576
  Қызылорда 121 051 783 273 121 700 645 195
  Маңғыстау 151 382 1 915 995 155 340 1 831 998
  Павлодар 136 805 1 535 085 136 236 1 362 019
  СолтүстікҚазақстан 105 713 992 156 106 426 1 315 747
  Түркістан 287 375 1 867 417 263 611 1 429 254
  Ұлытау 31 072 232 090 31 199 167 614
  ШығысҚазақстан 164 169 1 711 604 157 970 1 409 365
  Астанақаласы 515 502 14 720 400 489 593 11 422 861
  Алматы қаласы 949 253 19 256 180 868 496 15 774 749
  Шымкент қаласы 233 360 2 670 111 205 650 1 961 507
  Динамикалық кестелер:
  2023 жылғы қаңтар-желтоқсандағы экономикалық белсенді халықтағы ШОК-та жұмыспен қамтылғандар санының үлесі
  Пайызбен
  2023ж. қаңтар-желтоқсан

  ШОК саласына елдің экономикалық белсенді халқының жалпы санынан 45,6% келеді. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлес Алматы және Астана қалаларында басым. Ең аз үлес Ұлытау облысында тіркелген.

  ШОК экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде

  2024 жылғы 1 қаңтарда тіркелген ШОК субъектілерінің саны 2178,9мың бірлікті құрады және 2023 жылдың сәйкес күнімен (2026,5мың бірлік) салыстырғанда 7%-ға артты.

  2024 жылғы 1 қаңтарда жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 2002,9 мың бірлікті құрады және 2022 жылдың сәйкес күнімен (1818,8мың бірлік) салыстырғанда 9,2%-ға артты.

  2024 жылғы 1 қаңтарда ШОК-та жұмыспен қамтылғандар саны 4326 мың адамды құрады, бұл 5,3%-ға көп.

  2023 жылғы қаңтар-желтоқсанда ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы 68710,5млрд. теңгені құрады және 2022 жылдың өткен кезеңімен салыстырғанда салыстырмалы бағаларда 16%-ға артты.

  Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде ШОК субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштері
  Тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, бірлік ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге
  2024 жылғы 1қаңтарға 2023 жылғы 1 қаңтарға 2024 жылғы 1 қаңтарға 2023 жылғы 1 қаңтарға 2024 жылғы 1 қаңтарға 2023 жылғы 1 қаңтарға 2023 жылғы қаңтар-желтоқсан 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан
  Барлығы 2 178 951 2 026 527 2 002 199 1 818 764 4 326 316 4 109 741 68 710 494 59 221 488
  Ауыл, орман және балық шаруашылығы 316 174 290 299 303 754 275 776 482 598 459 144 4 544 410 4 747 512
  Өнеркәсіп 133 259 114 464 121 674 101 576 443 828 425 003 14 801 050 12 415 717
  Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу 5 873 5 471 4 948 4 535 40 565 41 790 3 739 379 3 249 919
  Өңдеу өнеркәсібі 120 760 102 527 111 036 91 628 363 478 344 797 9 880 438 8 214 241
  Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау 2 306 2 214 1 971 1 828 17 293 17 021 912 132 738 596
  Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет 4 320 4 252 3 719 3 585 22 492 21 395 269 101 212 961
  Құрылыс 119 670 114 515 99 839 94 679 336 427 332 254 9 655 745 7 976 247
  Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу 782 368 711 925 717 701 638 128 1 322 721 1 238 249 16 758 355 16 886 625
  Көлік және жинақтау 100 164 96 473 90 708 85 484 217 022 204 880 4 595 622 3 523 749
  Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету 53 353 51 663 48 921 46 194 148 843 145 364 1 503 628 1 184 503
  Ақпарат және байланыс 34 673 32 318 30 969 28 068 103 863 96 432 2 780 251 1 674 825
  Қаржы және сақтандыру қызметі 7 623 8 027 5 311 5 456 27 760 24 326 958 147 755 978
  Жылжымайтын мүлікпен операциялар 99 612 96 992 94 198 86 613 188 177 179 530 2 401 534 2 021 849
  Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет 63 000 63 725 55 197 54 572 172 845 166 122 3 123 186 2 415 762
  Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет 61 108 55 752 55 550 49 130 203 935 186 730 2 425 427 1 920 366
  Білім беру 43 015 38 077 40 107 34 673 154 829 143 824 729 391 520 725
  Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету 19 641 17 440 18 382 16 029 90 797 92 599 785 683 660 172
  Өнер, ойын-сауық және демалыс 19 300 17 962 17 437 15 603 38 633 36 648 1 640 626 1 126 174
  Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну 325 991 316 895 302 451 286 783 394 038 378 636 2 007 439 1 391 284
  Динамикалық кестелер
  2023 жылғы қаңтар-желтоқсандағы ЭҚТ бөлінісінде ШОК субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің құрылымы
  2023ж. қаңтар-желтоқсан

  Субъектілер санының, жұмыспен қамтылғандар санының және өнім шығарылымының ең көпүлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласында басым.

  Ел экономикасына ШОК-тың үлесі

  Республика бойынша 2023 жылғы қаңтар-қыркүйекте ресми статистикалық деректерге сәйкес ЖІӨ-де ШОК үлесі 36,5% құрады және өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда0,5 п.п. көбейді.

  ЖІӨ-дегі (ЖӨӨ) ШОК үлесі
  2023 жылғы қаңтар-қыркүйек 2022 жылғы қаңтар-қыркүйек
  ШОК ЖҚҚ, млн. тг. ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен ШОК ЖҚҚ, млн. тг. ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен
  Қазақстан Республикасы 27 604 326,4 36,5 23 585 490,6 36,0
  Абай 359 064,3 18,6 248 355,0 17,1
  Ақмола 604 077,0 26,2 597 813,8 28,4
  Ақтөбе 853 793,1 27,0 729 087,0 24,2
  Алматы 1 462 649,7 47,3 1 155 864,9 45,5
  Атырау 2 426 763,8 25,1 2 043 176,4 22,7
  БатысҚазақстан 1 005 860,7 33,2 930 725,8 32,4
  Жамбыл 391 161,5 20,5 378 655,3 22,8
  Жетісу 386 153,3 32,0 374 385,1 41,0
  Қарағанды 1 010 493,8 19,7 871 305,2 18,3
  Қостанай 772 107,7 28,5 826 314,3 31,9
  Қызылорда 331 349,1 17,7 279 456,4 16,9
  Маңғыстау 987 477,8 28,0 975 159,1 30,4
  Павлодар 504 207,8 19,8 464 925,2 18,1
  СолтүстікҚазақстан 390 037,6 25,4 520 576,3 36,3
  Түркістан 568 706,2 21,1 527 941,1 23,6
  Ұлытау 59 773,2 4,9 58 228,9 5,0
  ШығысҚазақстан 697 857,6 22,3 564 325,1 20,9
  Астанақаласы 5 837 506,4 74,5 4 655 487,1 75,7
  Алматы қаласы 7 751 580,8 53,1 6 525 835,6 57,5
  Шымкент қаласы 1 203 705,0 49,2 857 873,0 40,7
  Динамикалық кестелер
  Шағын және орта кәсіпкерлік бөлінісінде ЖІӨ-дегі ШОК үлесі
  2023ж. қаңтар-желтоқсан

  Субъектілердің санаттарына бөлінісінде шағын кәсіпкерліктің үлесі 29,6%-ды және орта кәсіпкерліктің үлесі 6,9%-ды құрайды.

  Глоссарий

  Дара кәсіпкерлік Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың таза табыс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың меншігіне негізделген және жеке тұлғалардың атынан, олардың тәуекелі мен мүліктік жауапкершілігі үшін жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі болып табылады.

  Жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы өнімін өндіру үшін пайдаланумен, сондай-ақ осы өнімді қайта өңдеумен және өткізумен тығыз байланысты адамдардың еңбек бірлестігі шаруа немесе фермер қожалығы деп танылады.

  Экономикалық қызмет түрі-жабдық, жұмыс күші, өндірістік процестер, ақпараттық желілер мен өнімдер біріктіріліп, біртекті өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) құрылуына әкелетін қызмет. Экономикалық қызмет түрі шығындармен, өндіріс процесімен және өндірілген өніммен сипатталады. Әрбір тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектісіне қосылған құнның ең көп өсуін қамтамасыз ететін, яғни негізгі болып табылатын экономикалық қызмет түрі беріледі.

  Өнім шығару – барлық шығарылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өндірушінің бағасымен көрсетілетін құны.

  Әдіснамалық түсіндірмелер

  Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қызметі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексімен регламенттелетін заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары жатады.

  Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және жұмыскерлерінің жылдық орташа саны жүз адамнан аспайтын және жылдық орташа табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің үш жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын кәсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғалар жатады.

  Орта кәсіпкерлік субъектілеріне шағын және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын, кәсіпкерлікті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар жатады.

  Шығаруға жауапты:
  Ұлттық шоттар департаменті
  Департамент директоры:
  Ә. Нақыпбеков
  Тел. +7 7172 749717
  Орындаушы:
  А. Курманбаева
  Тел. +7 7172 749814
  Е-mail: a.kurmanbaeva@aspire.gov.kz
  Мекенжай:
  010000, Астана қаласы
  Мәңгілік Ел даңғылы, 8
  Министрліктер Үйі, 4-кіреберіс
  Онлайн кеңесші