Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
  Түйінді тұстар
  2 236,5 мың
  2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша тіркелген ШОК субъектілерінің саны 2236,5 мың бірлікті құрады;
  2 036,1 мың
  2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 2036,1 мың бірлікті құрады;
  4 322,1 мың
  2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша ШОК-та жұмыспен қамтылғандар саны 4322,1 мың адамды құрады;
  47 187,8 млрд.
  2023 жылғы қаңтар-қыркүйек ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы 47187,8 млрд. құрады.
  2023 жылғы қаңтар-қыркүйектегі ШОК субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің құрылымы
  пайызбен
  2023ж. қаңтар-қыркүйек

  Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 69%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 17,5%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 13,4%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,1%-ды құрады.

  ШОК ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде

  Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде тіркелген субъектілердің ең көп санын дара кәсіпкерлер –1,5 млн. бірлікті, одан жұмыс істеп тұрғандар 1,4 млн. бірлікті құрайды.

  Жұмыспен қамтылғандар санының ең көбі шағын кәсіпкерлікке – 1,7 млн. адам және дара кәсіпкерлерге – 1,8 млн. бірлік келеді.

  Шағын кәсіпкерліктің өнім шығарылымы 32 трлн. теңгені құрады, бұл барлық ШОК субъектілерінің жалпы өнім шығарылымынан 67,8% ды құрайды.

  ШОК субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштері
  2023 жылғы 1 қазанға 2022 жылғы 1 қазанға
  Шағын және орта кәсіпкерліктегі тіркелген субъектілер, бірлік 2 236 501 1 924 475
  соның ішінде:
  шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары 459 362 435 434
  орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары 2 900 2 825
  дара кәсіпкерлер 1 494 272 1 247 131
  шаруа немесе фермер қожалықтары 279 967 239 085
  Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыс істеп тұрған субъектілер, бірлік 2 036 081 1 694 418
  соның ішінде:
  шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары 356 523 325 845
  орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары 2 809 2 700
  дара кәсіпкерлер 1 403 891 1 135 306
  шаруа немесе фермер қожалықтары 272 858 230 567
  Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыспен қамтылғандар саны, адам 4 322 093 3 912 486
  соның ішінде:
  шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары 1 720 915 1 643 471
  орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары 397 206 379 724
  дара кәсіпкерлер 1 851 468 1 577 960
  шаруа немесе фермер қожалықтары 352 504 311 331
  Шағын және орта кәсіпкерліктегі өнім шығарылымы, млн. теңге 47 187 758 39 652 548
  соның ішінде:
  шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары 31 986 533 27 487 249
  орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары 8 547 652 6 870 400
  дара кәсіпкерлер 4 832 804 3 234 991
  шаруа немесе фермер қожалықтары 1 820 769 2 059 908
  Тіркелген ШОК субъектілерінің жалпы санында жұмыс істеп тұрғандардың үлесі
  Пайызбен
  2023ж. қаңтар-қыркүйек

  Тіркелген ШОК субъектілерінің жалпы санында жұмыс істеп тұрғандардың үлесі 91% құрады, бұл өткен жылғы деңгейден 3 п.п. жоғары. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлесі Алматы (94,2%), Қызылорда (93,9%) және Қостанай (93,6%) облыстарында байқалады. Ең аз үлес Астана қаласында (88,5%) тіркелген.

  ШОК субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштері
  2023 жылғы 1 қазанға 2022 жылғы 1 қазанға
  тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік
  Қазақстан Республикасы 2 236 501 2 036 081 1 924 475 1 694 418
  Абай 59 654 54 263 51 675 45 907
  Ақмола 63 963 58 703 58 182 52 523
  Ақтөбе 96 860 87 270 85 783 77 166
  Алматы 143 797 135 457 118 894 107 672
  Атырау 73 604 67 136 65 867 59 082
  Батыс Қазақстан 64 755 58 853 55 958 49 643
  Жамбыл 121 256 108 642 99 628 84 811
  Жетісу 65 421 59 829 54 756 47 872
  Қарағанды 113 065 100 448 101 033 87 986
  Қостанай 70 158 65 681 63 424 58 881
  Қызылорда 76 312 71 631 67 785 62 695
  Маңғыстау 88 502 82 428 76 509 69 520
  Павлодар 62 104 55 492 56 479 49 821
  Солтүстік Қазақстан 38 867 35 304 35 548 31 854
  Түркістан 217 752 213 164 175 049 171 263
  Ұлытау 20 625 19 220 17 238 15 654
  Шығыс Қазақстан 72 588 64 851 66 581 58 414
  Астана қаласы 257 350 227 835 220 177 191 440
  Алматы қаласы 389 649 341 222 339 860 271 181
  Шымкент қаласы 140 219 128 652 114 049 101 033
  2023 жылғы 1 қазанға 2023 жылғы қаңтар-қыркүйек 2022 жылғы 1 қазанға 2022 жылғы қаңтар-қыркүйек
  ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге
  Қазақстан Республикасы 4 322 093 47 187 758 3 912 486 39 652 548
  Абай 105 599 689 732 94 395 457 683
  Ақмола 145 764 1 118 142 139 969 1 104 027
  Ақтөбе 172 702 1 520 853 173 687 1 174 957
  Алматы 246 463 2 534 735 214 181 2 030 793
  Атырау 150 008 3 738 430 149 310 3 635 689
  Батыс Қазақстан 126 797 1 620 295 118 310 1 606 015
  Жамбыл 170 014 864 880 143 520 720 834
  Жетісу 107 604 688 990 97 270 629 691
  Қарағанды 237 138 1 875 452 225 695 1 651 297
  Қостанай 166 580 1 411 950 164 806 1 473 839
  Қызылорда 125 073 540 449 116 287 429 059
  Маңғыстау 155 042 1 336 034 149 902 1 306 850
  Павлодар 140 780 1 050 487 135 700 934 332
  Солтүстік Қазақстан 103 864 700 864 106 185 946 586
  Түркістан 292 620 1 210 422 247 179 949 018
  Ұлытау 31 508 161 351 28 515 120 070
  Шығыс Қазақстан 166 653 1 153 266 152 672 941 502
  Астана қаласы 522 105 9 817 913 457 479 7 903 973
  Алматы қаласы 928 237 13 293 591 799 153 10 329 152
  Шымкент қаласы 227 542 1 859 922 198 271 1 307 181
  Динамикалық кестелер
  2023 жылғы қаңтар-қыркүйектегі экономикалық белсенді халықтағы ШОК-та жұмыспен қамтылғандар санының үлесі
  Пайызбен
  2023ж. қаңтар-қыркүйек

  ШОК саласына елдің экономикалық белсенді халқының жалпы санынан 45,2% келеді. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлес Алматы және Астана қалаларында басым. Ең аз үлес Жамбыл облысында тіркелген.

  ШОК экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде

  2023 жылғы 1 қазанда тіркелген ШОК субъектілерінің саны 2236,5 мың бірлікті құрады және 2022 жылдың сәйкес күнімен (1924,5 мың бірлік) салыстырғанда 14%-ға артты.

  2023 жылғы 1 қазанда жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 2036,1 мың бірлікті құрады және 2022 жылдың сәйкес күнімен (1694,4 мың бірлік) салыстырғанда 16,8%-ға артты.

  2023 жылғы 1 қазанда ШОК-та жұмыспен қамтылғандар саны 4322,1мың адамды құрады, бұл 10,5%-ға көп.

  2023 жылғы қаңтар-қыркүйекте ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы 47187,8 млрд. теңгені құрады және 2022 жылдың өткен кезеңімен салыстырғанда салыстырмалы бағаларда 19%-ға артты.

  Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде ШОК субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштері
  Тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, бірлік ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге
  2023 жылғы 1 қазанға 2022 жылғы 1 қазанға 2023 жылғы 1 қазанға 2022 жылғы 1 қазанға 2023 жылғы 1 қазанға 2022 жылғы 1 қазанға 2023 жылғы қаңтар-қыркүйек 2022 жылғы қаңтар- қыркүйек
  Барлығы 2 236 501 1 924 475 2 036 081 1 694 418 4 322 093 3 912 486 47 187 758 39 652 548
  Ауыл, орман және балық шаруашылығы 321 387 282 366 307 943 266 320 493 028 453 595 3 107 294 3 237 829
  Өнеркәсіп 137 650 103 120 124 574 89 173 442 495 401 627 9 918 334 8 558 694
  Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу 5 833 5 408 4 843 4 368 41 515 41 028 2 641 145 2 305 370
  Өңдеу өнеркәсібі 125 039 91 370 113 992 79 634 362 801 324 869 6 403 760 5 589 159
  Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау 2 348 2 160 1 982 1 734 16 491 15 267 684 911 515 777
  Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет 4 430 4 182 3 757 3 437 21 688 20 463 188 518 148 388
  Құрылыс 121 113 112 722 100 236 90 986 323 845 323 812 6 137 806 5 008 173
  Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу 802 676 668 401 728 984 586 460 1 314 703 1 162 428 11 967 269 11 123 806
  Көлік және жинақтау 101 942 94 049 91 606 81 553 219 556 195 423 3 367 099 2 420 456
  Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету 54 758 50 060 49 646 44 156 150 122 142 999 1 068 080 823 621
  Ақпарат және байланыс 35 137 30 845 31 051 26 105 106 059 85 937 1 812 565 1 064 514
  Қаржы және сақтандыру қызметі 7 880 8 063 5 377 5 140 26 843 23 422 664 774 530 919
  Жылжымайтын мүлікпен операциялар 100 557 94 592 94 277 83 030 189 216 175 837 1 793 080 1 482 920
  Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет 64 327 63 529 55 456 53 098 168 541 159 739 1 970 165 1 460 085
  Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет 61 624 52 942 55 255 45 461 198 223 180 942 1 672 035 1 312 982
  Білім беру 43 524 35 996 39 981 32 355 149 762 135 344 487 127 348 165
  Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету 19 705 16 623 18 268 15 092 90 488 90 212 559 760 489 899
  Өнер, ойын-сауық және демалыс 19 743 17 351 17 655 14 728 39 819 35 973 1 301 039 856 600
  Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну 344 478 293 816 315 772 260 761 409 393 345 098 1 361 331 933 749
  Динамикалық кестелер
  2023 жылғы қаңтар-қыркүйектегі ЭҚТ бөлінісінде ШОК субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің құрылымы
  2023ж. қаңтар-қыркүйек

  Субъектілер санының, жұмыспен қамтылғандар санының және өнім шығарылымының ең көп үлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласында басым.

  Ел экономикасына ШОК-тың үлесі

  Республика бойынша 2023 жылғы қаңтар-қыркүйекте ресми статистикалық деректерге сәйкес ЖІӨ-де ШОК үлесі 36,5% құрады және өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,5 п.п. көбейді.

  ЖІӨ-дегі (ЖӨӨ) ШОК үлесі
  2023 жылғы қаңтар-қыркүйек 2022 жылғы қаңтар-қыркүйек
  ШОК ЖҚҚ, млн. тг. ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен ШОК ЖҚҚ, млн. тг. ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен
  Қазақстан Республикасы 27 604 326,4 36,5 23 585 490,6 36,0
  Абай 359 064,3 18,6 248 355,0 17,1
  Ақмола 604 077,0 26,2 597 813,8 28,4
  Ақтөбе 853 793,1 27,0 729 087,0 24,2
  Алматы 1 462 649,7 47,3 1 155 864,9 45,5
  Атырау 2 426 763,8 25,1 2 043 176,4 22,7
  Батыс Қазақстан 1 005 860,7 33,2 930 725,8 32,4
  Жамбыл 391 161,5 20,5 378 655,3 22,8
  Жетісу 386 153,3 32,0 374 385,1 41,0
  Қарағанды 1 010 493,8 19,7 871 305,2 18,3
  Қостанай 772 107,7 28,5 826 314,3 31,9
  Қызылорда 331 349,1 17,7 279 456,4 16,9
  Маңғыстау 987 477,8 28,0 975 159,1 30,4
  Павлодар 504 207,8 19,8 464 925,2 18,1
  Солтүстік Қазақстан 390 037,6 25,4 520 576,3 36,3
  Түркістан 568 706,2 21,1 527 941,1 23,6
  Ұлытау 59 773,2 4,9 58 228,9 5,0
  Шығыс Қазақстан 697 857,6 22,3 564 325,1 20,9
  Астана қаласы 5 837 506,4 74,5 4 655 487,1 75,7
  Алматы қаласы 7 751 580,8 53,1 6 525 835,6 57,5
  Шымкент қаласы 1 203 705,0 49,2 857 873,0 40,7
  Динамикалық кестелер
  Шағын және орта кәсіпкерлік бөлінісінде ЖІӨ-дегі ШОК үлесі
  2023ж. қаңтар-қыркүйек

  Субъектілердің санаттарына бөлінісінде шағын кәсіпкерліктің үлесі 29,6%-ды және орта кәсіпкерліктің үлесі 6,9%-ды құрайды.

  Глоссарий

  Дара кәсіпкерлік Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың таза табыс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың меншігіне негізделген және жеке тұлғалардың атынан, олардың тәуекелі мен мүліктік жауапкершілігі үшін жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі болып табылады.

  Жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы өнімін өндіру үшін пайдаланумен, сондай-ақ осы өнімді қайта өңдеумен және өткізумен тығыз байланысты адамдардың еңбек бірлестігі шаруа немесе фермер қожалығы деп танылады.

  Экономикалық қызмет түрі-жабдық, жұмыс күші, өндірістік процестер, ақпараттық желілер мен өнімдер біріктіріліп, біртекті өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) құрылуына әкелетін қызмет. Экономикалық қызмет түрі шығындармен, өндіріс процесімен және өндірілген өніммен сипатталады. Әрбір тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектісіне қосылған құнның ең көп өсуін қамтамасыз ететін, яғни негізгі болып табылатын экономикалық қызмет түрі беріледі.

  Өнім шығару – барлық шығарылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өндірушінің бағасымен көрсетілетін құны.

  Әдіснамалық түсіндірмелер

  Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қызметі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексімен регламенттелетін заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары жатады.

  Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және жұмыскерлерінің жылдық орташа саны жүз адамнан аспайтын және жылдық орташа табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің үш жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын кәсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғалар жатады.

  Орта кәсіпкерлік субъектілеріне шағын және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын, кәсіпкерлікті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар жатады.

  Шығаруға жауапты:
  Ұлттық шоттар департаменті
  Департамент директоры:
  Ә. Нақыпбеков
  Тел. +7 7172 749717
  Орындаушы:
  А. Курманбаева
  Тел. +7 7172 749814
  Е-mail: a.kurmanbaeva@aspire.gov.kz
  Мекенжай:
  010000, Астана қаласы
  Мәңгілік Ел даңғылы, 8
  Министрліктер Үйі, 4-кіреберіс
  Онлайн кеңесші